Informacje prasowe

20luty 2023

Izba POLMED: Konieczne rozwiązania systemowe gwarantujące nieprzerwany dostęp pacjentów do wyrobów medycznych

Jak wynika z analizy ogólnodostępnych danych przedstawionych w raporcie INNOWO „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”, nasz kraj znajduje się wśród państw o niskim poziomie wykorzystania wyrobów medycznych w systemie opieki zdrowotnej. Dodatkowo, obserwowany od 2020 r. wzrost cen surowców, transportu, energii, zwiększająca się inflacja oraz spadek wartości złotego, coraz mocniej dotykają sektor wyrobów medycznych. Ponadto brak dostosowania poziomu wycen świadczeń do realiów gospodarczych, może jeszcze bardziej utrudnić dostęp pacjentom do nowoczesnych wyrobów medycznych. […]

25styczeń 2023

Izba POLMED: Podsumowanie 2022 i perspektywy rozwoju rynku wyrobów medycznych w 2023

Aktualizacja rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, pierwszy przekrojowy raport na temat branży, inflacja i rosnące ceny surowców, a także legislacja na poziomie krajowym i europejskim – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED podsumowuje 2022 i wskazuje najważniejsze tematy dla branży na 2023 rok. […]

9listopad 2022

Komentarz Izby POLMED dotyczący zmian wprowadzonych do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Izba POLMED dostrzega duże zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia mające na celu poprawę zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne niezbędne do ich codziennego funkcjonowania. Dziękujemy Resortowi Zdrowia za otwarcie na dialog, w szczególności za umożliwienie spotkań w ramach konsultacji społecznych. […]

3listopad 2022

Opracowanie: Branżowe wytyczne: prawnie dopuszczalne formy reklamy wyrobów medycznych 

14 października odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych oraz do diagnostyki IN VITRO w świetle prawa unijnego i polskiego.  […]

28październik 2022

Apel w sprawie niekorzystnych przepisów – projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

W projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa znalazły się niekorzystne przepisy dla podmiotów świadczących usługi na rzecz szpitali. […]

22wrzesień 2022

Wyroby medyczne do diagnostyki IVD – poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej, to korzyść płynąca dla całego sektora medycznego

W wyniku działań Izby POLMED, została wprowadzona poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej. To nie tylko wielki sukces dla Izby POLMED, ale także dla całej branży wyrobów medycznych oraz ochrony zdrowia. Wprowadzone zmiany to bardzo dobre wieści również dla pacjentów, personelu medycznego, lekarzy, a także przychodni i innych placówek medycznych (POZ, AOS) wykonujących diagnostykę POCT.  […]

9wrzesień 2022

Wspólny apel organizacji zrzeszających w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny

Organizacje zrzeszające w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny, zwróciły się do Ministra Macieja Miłkowskiego z prośbą o spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz stabilności obrotu lekami i wyrobami refundowanymi. […]

6wrzesień 2022

Wspólny apel do Premiera Morawieckiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i wyrobowego

Organizacje zrzeszające producentów leków, hurtowników i aptekarzy zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego o nieprocedowanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia kształcie i pilne rozpoczęcie prac nad zapisami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi. […]

18sierpień 2022

Wspólny apel przedstawicieli ochrony zdrowia do Prezesa Rady Ministrów

Sektor ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez nieprzerwanych dostaw energii i ciągłości pracy polskiej infrastruktury energetycznej. Pismo dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. […]

18sierpień 2022

Opinia prawna w sprawie nabywania przez podmioty lecznicze refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami o niepoprawnej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego, przypominamy, że podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe oraz działy farmacji szpitalnej, w przeciwieństwie do aptek ogólnodostępnych, są uprawnione do nabywania refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów innych niż hurtownie farmaceutyczne (np. od firm medycznych – producentów, importerów lub dystrybutorów wyrobów medycznych). […]

Wczytaj więcej postów