Izba POLMED przedstawia raport w sprawie wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością, prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W oparciu o analizę prawną i biznesową, przeprowadzoną we współpracy z ekspertami, raport identyfikuje zagrożenia i wskazuje  obszary, które wymagają pilnych zmian.

Kluczowe Problemy:

Błędne założenia systemowe: Program ignoruje istniejące mechanizmy finansowania, tworząc nieefektywną redundancję i marnotrawstwo środków publicznych.

Brak zgodności z przepisami MDR: Aktualny model nie zagwarantuje pełnego stosowania regulacji dotyczących dystrybucji wyrobów medycznych, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo pacjentów.

Ograniczenie konkurencji i dostępności: Przez zmonopolizowanie rynku, pacjenci zostają pozbawieni dostępu do różnorodnych i innowacyjnych rozwiązań.

Właściwe miejsca przechowywania i dopasowania sprzętu, wykwalifikowana kadra: Obecna, centralna wypożyczalnia nie uwzględnia kluczowego aspektu zapewnienia odpowiednich miejsc do profesjonalnego dopasowania sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry do jego doboru. Brak takiego zapisu jest niedopuszczalny i niesie za sobą poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, którzy korzystając z wypożyczalni, mogą być pozbawieni niezbędnej, profesjonalnej obsługi. Równie ważna jest kwestia odpowiedniego magazynowania sprzętu, które ma bezpośredni wpływ na jego sprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Zalecenia:

Przeprowadzenie gruntownego audytu: Niezbędne jest dokładne zbadanie prawnych, ekonomicznych i operacyjnych aspektów działalności wypożyczalni.

Zachęta do szerokich konsultacji społecznych: Konsultacje z ekspertami i zainteresowanymi stronami pozwolą na stworzenie systemu, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby pacjentów.

Integracja z istniejącymi systemami: Powinno się unikać budowania równoległych struktur
i zintegrować nowe rozwiązania z tymi już obecnie, dobrze oraz sprawnie działającymi.

Przejrzystość procesów i uczciwa konkurencja: Należy zapewnić, że nowy system będzie promował uczciwą konkurencję, oferując pacjentom dostęp do szerokiego zakresu rozwiązań.

Zgodność z MDR: Konieczne jest zapewnienie, że wszystkie działania będą w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentów.

Apel o Współpracę:

Podkreślamy pilną potrzebę współpracy między decydentami, branżą wyrobów medycznych, organizacjami pacjenckimi oraz ekspertami, aby wspólnie zbudować system, który będzie efektywnym i bezpiecznym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami. Pragniemy, aby nowy system wypożyczalni był wynikiem transparentnych działań, oparty na solidnych podstawach prawnych, technicznych i etycznych, który przede wszystkim będzie służył pacjentom, oferując im dostęp do niezbędnych, bezpiecznych i nowoczesnych technologii wspomagających.

Podsumowanie i dalsze kierunki działania:

Stworzenie nowego, efektywnego systemu wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami wymaga od wszystkich zainteresowanych stron otwartości na dialog, gotowości do współpracy oraz zaangażowania w proces tworzenia lepszych rozwiązań. Musimy pamiętać, że ostatecznym celem jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia osobom z niepełnosprawnościami, co możliwe jest tylko poprzez zapewnienie im dostępu do odpowiedniego sprzętu, dobranego i dostosowanego przez wykwalifikowaną kadrę w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i komfort.

W związku z tym Izba POLMED zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia i wdrażania nowego systemu, będąc gotowym do dzielenia się wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Wspólnie, w duchu odpowiedzialności społecznej, możemy stworzyć system, który będzie prawdziwym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, a nie tylko pozornym rozwiązaniem.

Apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu rewizję i poprawę obecnego systemu wypożyczalni. Tylko poprzez wspólne działanie, w oparciu o solidne podstawy prawne i z zaangażowaniem wszystkich zainteresowanych, możemy zapewnić, że nowy system będzie prawdziwym wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz dokument