Pacjent w Systemie Ochrony Zdrowia, czy na każdym etapie ma odpowiedni dostęp do wyrobów medycznych?

10 czerwca 2024 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Ścieżka Pacjenta w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia”, zorganizowana przez Izbę POLMED. Wydarzenie zgromadziło czołowych ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, przedstawicieli szpitali, pacjentów, urzędów oraz decydentów, którzy wspólnie omówili kluczowe wyzwania i możliwości w polskim systemie ochrony zdrowia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się towarzysząca wydarzeniu wystawa Innowacyjnych wyrobów medycznych, ukazująca potencjał branży, której produkty są jednym z najważniejszych filarów systemu ochrony zdrowia. Czy Pacjenci mają do nich dostęp?

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

 „Sektor Wyrobów medycznych jest drugą najbardziej innowacyjną branżą w Europie.  Dzisiaj, dzięki wystawie, możemy doświadczyć tego w praktyce.  Branża jest w stanie dostarczyć systemowi ochrony zdrowia i pacjentom najnowocześniejsze i skuteczne technologie. Potrzebujemy do tego jedynie dobrej, transparentnej i przewidywalnej legislacji.” – powiedział Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

Konferencję otworzyli prof. Urszula Demkow (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia) oraz Maciej Miłkowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018-2024). W swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie współpracy międzysektorowej w dążeniu do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów.

Podczas konferencji odbyły się trzy główne panele dyskusyjne:

Panel DIAGNOZA: Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia z udziałem Bogny Cichowskiej-Dumy, Magdaleny Kołodziej, Justyny Marynowskiej, Anny Pietrykowskiej, Moniki Pintal-Ślimak i Daniela Rutkowskiego moderowany przez Jakuba Styczyńskiego skupił się na wyzwaniach związanych z diagnostyką laboratoryjną, jej rolą w procesie leczenia oraz sposobach usprawnienia sprawozdawczości badań diagnostycznych. Eksperci dyskutowali na temat przyszłości diagnostyki laboratoryjnej, wskazując na konieczność poprawy dostępu pacjentów do badań poprzez zmiany w systemie finansowania i organizacji diagnostyki laboratoryjnej w Polsce tj. zwiększenie liczby badań wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, a także stworzenie systemu, który zapewni wysoką jakość badań i łatwy dostęp do nich dla wszystkich pacjentów.

Dariusz Dziełak, Konrad Korbiński, Jakub Kraszewski, Urszula Jaworska, Beata Małecka-Libera, Sylwia Piekarska i Joanna Syta w panelu LECZENIE: Innowacyjne technologie (rozwiązania robotyczne i digitalowe) a ich dostępność dla pacjenta omawiali rolę nowoczesnych technologii w codziennej praktyce medycznej, rewizji Koszyka Świadczeń Gwarantowanych oraz potrzebie refundacji innowacyjnych wyrobów medycznych. Panel poruszył również temat ewolucji procedur robotycznych i ich wpływu na jakość opieki zdrowotnej.

Jakub Kraszewski

Jak podkreślał Jakub Kraszewski, Przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Dyrektor Naczelny UCK:

 „Warto sięgać po wszelkie innowacje, gdyż poprawiają one zwinność organizacji. Oszczędzają m.in. zasoby kadrowe, a żyjemy w niedoborze. Dzięki oszczędności czasu, zyskanemu przez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, te same osoby mogą wykonać większą liczbę świadczeń. To skraca czas oczekiwania pacjenta. Dzięki inwestycji w innowacje oszczędzamy zasoby. Nie notujemy przedłużonych hospitalizacji po wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań.  W ciągu tego samego czasu, tj. Tygodniowo, zamiast 20 – przyjmujemy 50 pacjentów.”

Konrad Korbiński

 „Innowacje powinny być narzędziem i powinniśmy mówić, jaki efekt przyniosą.  Należy uprościć i wyklarować ścieżkę wdrażania innowacji do systemu. Nakreślenie jasne i klarownej ścieżki będzie pomocne dla wszystkich. Przed wdrożeniem innowacji, powinno się najpierw oceniać, jak ta innowacja wpłynie na wykorzystanie zasobów i jakie będą efekty oraz skutki jej wprowadzenia. Jaki jest klucz wdrożenia technologii teraz? Jest niejasny.” – dodał Konrad Korbiński, Wicedyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.

W panelu REHABILITACJA: Wyroby medyczne do indywidualnego zaopatrzenia pacjentów, eksperci Robert Jagodziński, Agnieszka Gorgoń-Komor, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Neumann-Podczaska, Jarosław Michalak, Tomasz Michałek, Maciej Miłkowski omawiali znaczenie wyrobów medycznych w rehabilitacji oraz codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Dyskusja skupiła się na przyspieszeniu procesu leczenia oraz podnoszeniu jakości życia pacjentów poprzez odpowiednie zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz konieczności uwzględnienia tych potrzeb w polityce senioralnej.

prof. Agnieszka Neumann-Podczaska

„Cechą starości jest wielochorobowość, ale z nią umiemy sobie poradzić. Nie radzimy sobie z niesprawnością funkcjonalną. Sprawnością liczymy jakość życia. Sprawny pacjent to ten, który przeżywa.

Powinniśmy przestać patrzeć na wyroby medyczne i zaopatrzenie z perspektywy jednego ministerstwa. To powinien być temat rozmów międzyresortowych. Dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu w wyroby medyczne pacjent czy senior nie wypada ze swoich ról społecznych.” – mówiła prof. Agnieszka Neumann-Podczaska, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

Konferencja „Ścieżka Pacjenta w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia” zgromadziła ekspertów, którzy omawiali kluczowe aspekty systemu ochrony zdrowia w Polsce. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, jak ważną rolę odgrywają wyroby medyczne w zapewnieniu pacjentom najwyższej jakości opieki oraz w poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia. To wydarzenie to istotny krok w kierunku zrozumienia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań medycznych, które mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki pacjenci są diagnozowani, leczeni i rehabilitowani w Polsce.