Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED podczas Walnego Zgromadzenia wybrali nowe władze na kolejną, trzyletnią kadencję. Zgodnie ze Statutem organami Izby są: Zarząd, Rada i Sąd Dyscyplinarny.

W skład nowego 9 osobowego Zarządu weszli:

  1. Michał Kępowicz (Philips)
  2. Przemysław Kułach (Coloplast)
  3. Jarosław Michalak (Paul Hartmann)
  4. Joanna Miros (Becton Dickinson)
  5. Sylwia Piekarska (Boston Scientific)
  6. Anna Sadowska-Segit (Medtronic)
  7. Patryk Sucharda (Essity)
  8. Tomasz Wróbel (Aesculap Chifa)
  9. Piotr Zawirski (Systamed)

Na Przewodniczącego Zarządu wybrano p. Tomasza Wróbla.

Od lewej: Sylwia Piekarska, Jarosław Michalak, Przemysław Kułach, Piotr Zawirski, Joanna Miros, Patryk Sucharda, Michał Kępowicz, Anna Sadowska-Segit, Tomasz Wróbel.

Zarząd podczas trzyletniej kadencji, będzie realizował kierunki wyznaczone przez Walne Zgromadzenie, do których należą m.in. wzmacnianie pozycji organizacji jako partnera dla decydentów i interesariuszy systemu ochrony zdrowia, inicjowanie zmian legislacyjnych, których celem jest zwiększenie dostępu pacjentów do najnowszych technologii  i wyrobów medycznych oraz zapewnienie transparentnego i stabilnego środowiska biznesowego w branży tak, aby Polska była pierwszym wyborem przy decyzjach o nowych inwestycjach.

Zadaniem Prezesa Izby POLMED, Arkadiusza Grądkowskiego, jest realizacja celów wyznaczonych przez Zarząd.

Cieszę się, że będę pracować z takim gronem ekspertów. Wspólnie będziemy realizować strategiczne inicjatywy na rzecz rynku wyrobów medycznych w Polsce. Będziemy również skupiać się na integracji i budowaniu wspólnych więzi z branżą w strukturach europejskich. Rynek wyrobów medycznych rozwija się bardzo szybko, śledzimy na bieżąco zmiany i wprowadzane nowości. W ostatnim czasie obserwujemy ogromny rozwój w dziedzinie cyfrowych wyrobów medycznych.  Aktywności Izby w tym segmencie będą mocno zaakcentowane w najbliższej kadencji – mówi Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Podczas Walnego Zgromadzenia został wybrany również skład Rady Izby i Sądu Dyscyplinarnego.