1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie witryną Polmed.org.pl, obsługiwaną przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Izba POLMED”). Izba POLMED traktuje kwestie poufności i ochrony danych bardzo poważnie i stosuje się do obowiązujących krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególność dot. rodzajów danych, które możemy gromadzić i sposobu, w jaki z nich korzystamy.

2. Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”, z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, lokal 81, 00-613 Warszawa.

Izba POLMED zbiera informacje dobrowolnie podane przez Państwa podczas korzystania z witryny oraz informacje dotyczące Państwa aktywności na naszej stronie.

Podstawowymi i niezbędnymi do założenia konta danymi zbieranymi przez Izbę są Państwa imię, nazwisko oraz adres email ale mogą Państwo udostępnić także inne dane osobowe.

Izba POLMED może gromadzić także automatyczne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) oraz inne dane związane z korzystaniem przez Państwa z witryny (np. oglądane podstrony). Izba POLMED wykorzystuje do zbierania ww. danych również pliki cookies.

Cel przetwarzania

Izba POLMED może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • założenie i korzystanie z konta użytkownika (dane podane w formularzu rejestracji);
 • kontaktowych (w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego);
 • ochrona interesów Izby, np. na wypadek dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z witryny;
 • cele statystyczne i związane z zapewnieniem funkcjonalności strony (dane zbierane przez pliki cookies).

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda – dane zbierane przy użyciu plików cookies;
 • Zawarcie i wykonanie umowy – założenie konta użytkownika i korzystanie z niego;
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Izbę – prowadzenie przez Izbę POLMED działalności statutowej.

 

Kategorie odbiorców

Izba POLMED może udostępnić Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Izby (np.: usługi informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Izby POLMED;
 • właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa.

 

Czas przetwarzania

Izba POLMED będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez następujący okres:

 • przez czas wykonywania umowy (w związku z prowadzeniem konta), do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń z tym związanych;

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 • ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia dostarczonych nam danych osobowych, tj. do otrzymania od Izby POLMED swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody);
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • utrzymania Państwa sesji po opuszczeniu strony, dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Na witrynie są wykorzystywane dwa główne rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies na Państwa urządzeniu poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Zablokowanie plików cookies może spowodować niemożliwość korzystania z pewnych funkcjonalności witryny. Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookies znajdą Państwo poniżej:

Urządzenia mobilne:

Pliki cookies są zamieszczane na Państwa urządzeniu przez Izbę i mogą być wykorzystywane przez Izbę oraz współpracujących z Izbą dostawców usług.

Informacje pozyskiwane przy użyciu plików cookies zapisywanych na Państwa urządzeniu mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystacie Państwo z witryny. W tym celu pliki cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.

4. Logi serwera

Niektóre informacje o korzystaniu przez Państwa z witryny mogą być zapisywane w warstwie serwerowej. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania witryną, w tym w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

5. Aktualizacja

Niniejszy dokument może być zmieniany z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności potrzebę dostosowania do zmian w prawie lub praktyce organów administracyjnych. O planowanych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani mailem, z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W razie braku zgody na aktualizację Polityki prywatności użytkownicy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu naszej strony (usunięcie konta użytkownika).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych „POLMED” z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, lok. 81.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Izba POLMED przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane kontaktowe oraz podstawowe dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, stanowisko, pracodawca, adres email, numer telefonu komórkowego, komunikaty internetowe);
 2. Dane związane z członkostwem w Izbie POLMED (w szczególności udostępnione w ramach deklaracji członkowskiej oraz dane dot. rozliczeń z Izbą) – w stosunku do członków Izby będących osobami fizycznymi;
 3. Dane związane z członkostwem w organie Izby POLMED (m.in. dane niezbędne do wypełnienia obowiązków rejestrowych) – w stosunku do osób będących członkami organów Izby POLMED;

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu wykonywania działalności statutowej Izby POLMED, w szczególności:
  1. w celu utrzymania kontaktu z firmami członkowskimi POLMED, w tym wysyłania newsletterów, alertów oraz innej komunikacji;
  2. Państwa uczestnictwa w grupach roboczych, komisjach, szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych w ramach Izby POLMED;
 • umożliwienia Państwu uczestnictwa w wydarzeniach zewnętrznych, w tym konsultacji nad projektowanymi aktami prawnymi.
 1. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 2. w celu umożliwienia Państwu bycia członkiem Izby POLMED (m.in. płatności składek oraz ich weryfikacji) – w stosunku do członków Izby POLMED będących osobami fizycznymi;
 3. w celu umożliwienia Państwu bycie członkiem organu Izby POLMED – w stosunku do członków organów Izby POLMED;

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. prawnie uzasadniony interes Izby POLMED jakim jest prowadzenie działalności statutowej Izby POLMED;
 2. obowiązek prawny – w szczególności w stosunku do danych dot. rozliczeń z członkami Izby POLMED (dotyczy członków Izby będących osobami fizycznymi)
 3. obowiązek prawny – w stosunku do danych, których przetwarzanie jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, w szczególności związane z obowiązkami rejestrowymi (dotyczy członków organów Izby POLMED).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, aby Izba POLMED mogła utrzymywać z Państwem kontakt, abyście mogli Państwo być członkami Izby POLMED (jeżeli dotyczy) oraz członkami organów Izby POLMED (jeżeli dotyczy);

KATEGORIE ODBIORCÓW

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym członkom Izby POLMED w związku z działalnością prowadzoną przez Izbę POLMED;
 2. właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa;
 3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Izby POLMED (np.: usługi księgowe, informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Izby POLMED;

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas bycia przez Pana/Panią osobą kontaktową dla firmy członkowskiej Izby POLMED, członkiem Izby POLMED (jeżeli dotyczy) lub członkiem organu Izby POLMED (jeżeli dotyczy), a także po rezygnacji z członkostwa, do momentu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń związanych z członkostwem w Izbie POLMED;

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 1. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 2. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 3. jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem izby POLMED adres e-mail: [email protected]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych „POLMED” z siedzibą w Warszawie, ul. T. Chałubińskiego 8, lok. 81.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Izba POLMED przetwarza następującą kategorię danych osobowych:

 1. dane kontaktowe oraz podstawowe dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. rejestracja na szkolenie organizowane przez Izbę POLMED;
 2. umożliwienie udziału w szkoleniu organizowanym przez Izbę POLMED;
 3. przechowywanie danych dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu wykonania umowy, a także w celu wykonania obowiązków rozliczalności wobec kompetentnych organów administracyjnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Izba POLMED mogła utrzymywać z Państwem kontakt oraz, aby umożliwić Państwu uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Izbę POLMED.

KATEGORIE ODBIORCÓW

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa;
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Izby POLMED (np.: usługi księgowe, informatyczne); takie podmioty, przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Izby POLMED.

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia szkolenia organizowanego przez Izbę POLMED oraz w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków rozliczalności wobec kompetentnych organów administracyjnych.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych:

 1. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 2. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 3. jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania przez nas Państwa danych, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem izby POLMED adres e-mail: [email protected]