Informacje prasowe

8sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich

Izba POLMED przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko odnośnie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich. […]

3sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych

Izba POLMED wystosowała stanowisko do Ministra Zdrowia dotyczące opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych. […]

2sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów stomijnych

Izba POLMED podejmuje starania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, także tych finansowanych ze środków publicznych. Po ukazaniu się długo wyczekiwanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji, niezwłocznie rozpoczęliśmy analizę dokumentu wraz z ekspertami. Niestety w opublikowanym projekcie dopatrzyliśmy się zmian, których nie możemy uznać za korzystne dla pacjentów w zakresie wyrobów stomijnych.  […]

1sierpień 2022

Interpretacja NFZ w odniesieniu do wymaganego stażu w przypadku certyfikatu kwalifikacji rynkowej: “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”

Izba POLMED otrzymała od Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedź na pismo, w którym zwróciliśmy się z prośbą o poparcie stanowiska w zakresie interpretacji okresu wymaganego stażu dla osób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej “Zaopatrywanie [...]

1sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wyrobów chłonnych

  Jako Izba POLMED bardzo doceniamy działania Ministerstwa Zdrowia, w tym pozytywnie oceniamy podniesienie limitów finansowania oraz próbę dokonania kategoryzacji produktów chłonnych, o którą postulujemy od wielu lat. Wierzymy, że właściwie wprowadzona kategoryzacja zapewni pełną transparentność przy finansowaniu produktów chłonnych ze środków publicznych.  […]

28lipiec 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie aparatów słuchowych

Po zapoznaniu się z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Izba POLMED po konsultacjach z ekspertami, podjęła kroki w zakresie aparatów słuchowych i wystosowała do Ministra Zdrowia pismo, w którym zwraca się z uprzejmą prośbą o wdrożenie przedstawionych przez nią uwag do projektu. […]

21lipiec 2022

Pismo Izby POLMED do Narodowego Funduszu Zdrowia

Izba POLMED informuje, że dnia 21 lipca wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo z prośbą o poparcie stanowiska w zakresie interpretacji okresu wymaganego stażu dla osób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej “Zaopatrywanie w [...]

20lipiec 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie protez piersi i peruk

Ministra Zdrowia w zaproponowanym projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nadal nie zmieniło limitu finansowania na protezy piersi i peruki. Obecny limit nie jest dostosowany do aktualnych realiów rynkowych, co wpływa negatywnie na dostępność tych wyrobów medycznych dla pacjentów. Bardzo często nie są oni w stanie znaleźć produktu (zarówno protezy piersi jak i peruki), odpowiadającego ich potrzebom w limicie finansowania przewidzianym w wykazie. […]

15lipiec 2022

Wspólny apel Izby POLMED i Organizacji Pacjenckich do Ministra Zdrowia w sprawie podniesienia limitów finansowania na protezy piersi i peruki

To niewiarygodne, że w dzisiejszych czasach, XXI wieku, najnowocześniejszym dostępie do innowacji, a nawet sztucznej inteligencji, nadal nie każdy może sobie pozwolić na adekwatny do postępu technologicznego wyrób medyczny w postaci protez piersi i peruk. Dlaczego tak jest, że pacjenci mają ograniczony komfort funkcjonowania w społeczeństwie? Niestety jest to spowodowane m.in. niskim limitem finansowania, który nie był zmieniany od lat (protezy piersi od lat 8, natomiast peruki od lat 18!), i nadal nie został uwzględniony w rozporządzeniu. […]

14lipiec 2022

Komentarz Izby POLMED dot. projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Izba POLMED od lat podejmuje starania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie. Wyroby te są niezbędne do poprawy jakości życia oraz codziennego funkcjonowania osób dotkniętych różnymi chorobami. Wykaz wyrobów wydawanych na zlecenie określa listę produktów, które przysługują pacjentom w ramach publicznego finansowania. Zarówno środowiska pacjenckie, jak i branża, z niecierpliwością oczekiwały publikacji projektu, gdyż finansowanie dla wielu grup produktowych pozostawało niezmienne od kilku, a nawet kilkunastu lat. […]

Wczytaj więcej postów