Resort Zdrowia zakończył właśnie etap prac nad kolejną nowelizacją wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli tych do indywidualnego użytku przez Pacjenta. Projekt został oddany do konsultacji społecznych, które potrwają do 10 lipca br. Wypracowane zmiany, były możliwe dzięki otwartemu dialogowi wszystkich zainteresowanych stron – pacjentów, przedstawicieli biznesu oraz resortu zdrowia.

Niekwestionowane korzyści dla Pacjentów 

Pierwsza analiza nowelizacji wykazu pokazuje, że zawiera on rewolucyjne zmiany, korzystne dla szerokiej grupy pacjentów m.in.: pacjentów onkologicznych, diabetyków, osób z wyłonioną stomią, osób wymagających zaopatrzenia w wyroby chłonne, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

– Obniżenie udziału własnego pacjenta do 20%, a zwłaszcza dzieci do 10%, spowoduje zwiększenie dostępności poprzez zredukowanie ceny do zapłaty, co pokrywa się z uzasadnieniem ministerialnym. Najbardziej będzie to widoczne przy pieluchomajtkach i majtkach chłonnych dla dzieci, które plasują się w najniższym limicie cenowym – 1 zł/szt. powiedział Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

– Obniżenie minimalnej chłonności z 450g do 350g, spowoduje przywrócenie najtańszych wkładów anatomicznych przy realizacji zleceń. Część osób, po ostatniej zmianie wprowadzającej limity uzależnione od chłonności, została zmuszona do używania większych i droższych wkładek. Obniżenie min. chłonności spowoduje też łatwiejsze dla realizatorów zapewnienie min. 1 produktu z grupy w limicie cenowym dodał Arkadiusz Grądkowski.

Bardzo duże zmiany i istotne wzrosty limitów finansowana widoczne są w zakresie protez i ortez na zamówienie (w niektórych pozycjach wzrost o ponad 100%). Dla wielu grup produktów, z których korzysta szeroka grupa pacjentów zmniejszono wysokość udziału własnego pacjenta w zakupie niezbędnego dla nich zaopatrzenia. Dodano także bardzo nowoczesną grupę wyrobów, dzięki czemu pacjenci będą mogli zaopatrzyć się produkty na miarę współczesnego świata.

Zwieńczenie pół roku intensywnych prac

W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęliśmy dialog z Ministerstwem Zdrowia na temat konieczności wprowadzenia zmian do wykazu w zakresie limitów finansowania, a także rozwiązań oferowanych przez branżę wyrobów medycznych, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się na rynku. Nasze analizy dotyczyły grup produktowych, które nie doczekały się aktualizacji od kilku, do kilkunastu lat m.in. protezy piersi, peruki, ortezy, w tym ortezy wykonywane seryjnie, czy ortezy wykonywane na zamówienie. Efektem prac było opracowanie oficjalnych stanowisk Izby POLMED, które zostały przesłane do Resortu Zdrowia:

  • Diabetologia TUTAJ
  • Ortezy seryjne TUTAJ
  • Ortotyka na zamówienie TUTAJ
  • Protezy piersi i peruki TUTAJ oraz stanowisko uzupełniające TUTAJ
  • Wyroby protetyczne TUTAJ

Bardzo pozytywnie oceniamy taką formę komunikacji z Ministerstwem Zdrowia. Pogłębiona analiza w obrębie poszczególnych grup produktów pozwoliła wypracować rozwiązanie, które zwiększy dostęp pacjentów do wyrobów medycznych spełniających ich oczekiwania pod względem jakości, często nowoczesności i odpowiadających na ich potrzeby. Resort w swoich pracach uwzględnił wiele postulatów Izby. W przypadku peruk jest to pierwsza aktualizacja od 19 lat, protez piersi od lat 9.

Nowe porządki na liście wyrobów medycznych

Już na pierwszy rzut oka cały wykaz został uporządkowany i pogrupowany w taki sposób, że jego numeracja obowiązuje w zakresie danej grupy, a nie ciągiem przez cały wykaz, jak odbywało się to w poprzedniej wersji dokumentu. Aktualna propozycja ułatwia Resortowi Zdrowia dodawanie nowych pozycji do listy – nowela opiewa w szereg nowości np. wkładki ortopedyczne na miarę, które dotychczas nie były objęte finansowaniem publicznym. Dodatkowo wprowadzono skróty nazw specjalizacji (lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń), aby zwiększyć czytelność tabeli. Z pewnością ułatwia to korzystanie z dokumentu dla każdej z zainteresowanych stron, zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Każda z wyodrębnionych kategorii w wykazie odpowiada na konkretne schorzenie pacjenta, co pokazuje na jak różnorodną skalę indywidualnych potrzeb wykaz jest odpowiedzią.

  • Nowelizacja wykazu TUTAJ
  • Ocena Skutków Regulacji TUTAJ

Izba POLMED bierze aktywny udział w konsultacjach społecznych. Prowadzimy dalsze analizy dokumentu, które szczegółowo będziemy publikować w kolejnych komunikatach.