DOŁĄCZ DO NAS

Co zrobić aby do nas dołączyć?

Firmy ubiegające się o członkowstwo w Izbie zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu powinny złożyć:

  • deklarację członkowską icon_word ,

Dołączając do Izby POLMED, firma jednocześnie przystępuje do Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych, a tym samym zobowiązuje się do stosowania zasad w nim zawartych. Przestrzeganie zapisów Kodeksu jest obligatoryjne dla firm członkowskich Izby POLMED.

 

 

 

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd.

Do uzyskania pełnego członkostwa wymagane jest wpłacenie wpisowego w wysokości 300 PLN (na podstawie otrzymanego rachunku).

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej określana jest na podstawie oświadczenia o wysokości osiągniętego obrotu na rynku wyrobów medycznych w roku poprzednim.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami: