ORGANY STATUTOWE

Zarząd Izby

 • Tomasz Wróbel – Przewodniczący Zarządu
 • Michał Kępowicz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Przemysław Kułach – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Jarosław Michalak – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Joanna Miros – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 • Sylwia Piekarska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 • Anna Sadowska-Segit – Wiceprzewodnicząca Zarządu
 • Patryk Sucharda – Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Piotr Zawirski – Wiceprzewodniczący Zarządu

Rada Izby

 • Jakub Zaczyk – Przewodniczący Rady
 • Andrzej Baron – Wiceprzewodniczący Rady
 • Bogna Cichowska-Duma – Wiceprzewodnicząca Rady
 • Cezary Kozanecki – Wiceprzewodniczący Rady
 • Leszek Wierzowiecki – Wiceprzewodniczący Rady
 • Maciej Gierlotka – Sekretarz
 • Grażyna Rubiś-Liolios – Członkini Rady
 • Karina Skawińska – Członkini Rady
 • Marek Witulski – Członek Rady
 • Tomasz Iwanicki – Członek Rady

Sąd Dyscyplinarny

 1. Katarzyna Rózicka-Espinosa
 2. Przemysław Kułach
 3. Bogna Cichowska-Duma
 4. Piotr Knysak
 5. Robert Lejdy
 6. Przemysław Koza
 7. Waldemar Ferschke
 8. Magdalena Żak
 9. Dorota Olszewska
 10. Piotr Kuskowski
 11. Andrzej Baron

Członkowie Honorowi Izby

 1. Jerzy Frenkiel
 2. Jacek Rodak