O NAS

Jesteśmy prężnie działającą oraz najbardziej rozpoznawalną organizacją, skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku.

Czym się zajmujemy?

  • Inicjujemy zmiany legislacyjne
  • Reagujemy w przypadku projektów aktów prawnych niekorzystnych dla branży, bierzemy udział w konsultacjach społecznych
  • Jesteśmy partnerem dla decydentów (Ministerstwo Zdrowia, NFZ, URPLWMiPB, AOTMiT, itp.)
  • Informujemy i doradzamy
  • Organizujemy szkolenia
  • Integrujemy środowisko branżowe
  • Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki
  • Nagłaśniamy istotne dla branży tematy
  • Prowadzimy kampanie i konferencje
  • Podkreślamy wagę branży wyrobów medycznych

Szkolimy

Inicjujemy zmiany legislacyjne

Integrujemy środowisko branżowe

Dbamy o etykę

Prowadzimy kampanie
i konferencje

Prowadzimy dialog
z decydentami i innymi interesriuszami systemu

Nagłaśniamy istotne
dla branży tematy

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Reprezentujemy i wspieramy firmy działające w branży wyrobów medycznych. Dbamy o to, by zapewnić podmiotom funkcjonującym w branży przyjazne i transparentne środowisko biznesowe.

Firmy członkowskie mają możliwość zgłaszania problemów branżowych, które staramy się sprawnie rozwiązywać, m.in. poprzez interwencje u decydentów.

Zrzeszone firmy mają również możliwość bezpłatnego uczestniczenia m.in. w cotygodniowych spotkaniach z prawnikiem, podczas których omawiane są aktualności prawne z danego tygodnia, a także zgłoszone wcześniej pytania.

Naszym członkom zapewniamy możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, jak i w płatnych projektach szkoleniowych.

Dzięki komunikacji mailowej, członkowie Izby Polmed są na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi branży wyrobów medycznych (zarówno prawnymi, jak i tymi o szkoleniach czy wydarzeniach branżowych).

Prowadzimy działalność wewnątrzorganizacyjną w ramach sekcji branżowych, komisji tematycznych i grup roboczych, które działają w obrębie danego projektu. Taka organizacja prac daje możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Gorąco zachęcamy do członkostwa w Izbie i angażowania się w prace sekcji i grup roboczych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy  [email protected] lub telefoniczny +48 22 102 23 00 .

LICZBA ZRZESZONYCH FIRM: