Jesteśmy prężnie działającą oraz najbardziej rozpoznawalną organizacją, skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku.

Czym się zajmujemy?

 • Inicjujemy zmiany legislacyjne
 • Reagujemy w przypadku projektów aktów prawnych niekorzystnych dla branży, bierzemy udział w konsultacjach społecznych
 • Jesteśmy partnerem dla decydentów (Ministerstwo Zdrowia, NFZ, URPLWMiPB, AOTMiT, itp.)
 • Informujemy i doradzamy
 • Organizujemy szkolenia
 • Integrujemy środowisko branżowe
 • Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki
 • Nagłaśniamy istotne dla branży tematy
 • Prowadzimy kampanie i konferencje
 • Podkreślamy wagę branży wyrobów medycznych

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Reprezentujemy i wspieramy firmy działające w branży wyrobów medycznych. Dbamy o to, by zapewnić podmiotom funkcjonującym w branży przyjazne i transparentne środowisko biznesowe.

Firmy członkowskie mają możliwość zgłaszania problemów branżowych, które staramy się sprawnie rozwiązywać, m.in. poprzez interwencje u decydentów.

Zrzeszone firmy mają również możliwość bezpłatnego uczestniczenia m.in. w cotygodniowych spotkaniach z prawnikiem, podczas których omawiane są aktualności prawne z danego tygodnia, a także zgłoszone wcześniej pytania.

Naszym członkom zapewniamy możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, jak i w płatnych projektach szkoleniowych.

Dzięki komunikacji mailowej, członkowie Izby Polmed są na bieżąco ze wszystkimi informacjami dotyczącymi branży wyrobów medycznych (zarówno prawnymi, jak i tymi o szkoleniach czy wydarzeniach branżowych).

Prowadzimy działalność wewnątrzorganizacyjną w ramach sekcji branżowych, komisji tematycznych i grup roboczych, które działają w obrębie danego projektu. Taka organizacja prac daje możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami.

Obecnie w Izbie działają

Sekcje

 • ds. Rehabilitacji i Ortopedii
 • ds. Opatrunków specjalistycznych
 • ds. Wyrobów medycznych do diagnostyki laboratoryjnej
 • ds. Wyrobów medycznych w procedurach szpitalnych
 • ds. Digital
 • ds. Etyki
 • ds. Zamówień publicznych
 • ds. Pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • ds. Diagnostyki Obrazowej (in vivo)

Komisje i Grupy robocze

 • ds. Wózków inwalidzkich (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Wyrobów stomijnych (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Środków chłonnych (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Ortez seryjnych (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Ortez na zamówienie i protez (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Aparatów słuchowych (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Protez piersi i peruk (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Wyrobów diabetologicznych (w ramach Sekcji ds. Rehabilitacji i Ortopedii)
 • ds. Ścieżek refundacyjnych dla wyrobów medycznych

W razie potrzeby powoływane są kolejne grupy robocze, które zajmują się realizacją konkretnego projektu.

Gorąco zachęcamy do członkostwa w Izbie i angażowania się w prace sekcji i grup roboczych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy  [email protected] lub telefoniczny +48 22 102 23 00 .