Jesteśmy największą i najbardziej reprezentatywną organizacją, skupiającą producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych.

 • Informujemy i doradzamy
 • Integrujemy firmy, tworzymy silne, solidne środowisko
 • Proponujemy gotowe rozwiązania legislacyjne korzystne dla branży wyrobów medycznych
 • Reagujemy na zagrożenia legislacyjne i przeciwdziałamy propozycjom rozwiązań legislacyjnych niekorzystnych dla branży wyrobów medycznych
 • Organizujemy szkolenia zarówno dla firm z branży medycznej, jak i dla decydentów (MZ, NFZ, URPLWMiPB itp.)
 • Organizujemy kampanie i konferencje, których celem jest nagłośnienie istotnych dla branży tematów
 • Podkreślamy wagę branży wyrobów medycznych, szczególnie w zakresie ich ogromnej roli w utrzymywaniu dobrej kondycji zdrowotnej starzejącego się społeczeństwa
 • Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej
Jesteśmy największą w Polsce organizacją zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych. Do naszych priorytetów należy szeroko rozumiane reprezentowanie i wspieranie firm działających w branży wyrobów medycznych.

Nasze działania mają na celu zapewnienie podmiotom funkcjonującym w branży przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego.

Bierzemy czynny udział w tworzeniu rozwiązań legislacyjnych optymalnych dla pacjentów, systemu i branży. Reagujemy w przypadku pojawienia się projektów aktów prawnych szkodliwych i niekorzystnych dla uczestników rynku medycznego.

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Jest to kluczowe dla właściwego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Nowoczesne technologie medyczne w wielu przypadkach skracają czas pobyty pacjenta w szpitalu i zapewniają mu szybszy powrót do normalnego funkcjonowania, znacznie zmniejszają bądź eliminują koszty pośrednie leczenia, tym samym przynosząc bezpośrednie korzyści i oszczędności.

Utrzymujemy stałe kontakty z decydentami i pozostałymi interesariuszami rynku ochrony zdrowia, aby budować świadomość wagi branży i jej istotnego wpływu na system ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

W zależności od projektu nawiązujemy współpracę i działamy z innymi organizacjami samorządu gospodarczego, aktywnymi w sektorze zdrowia.

Ważnym elementem jest nasza działalność edukacyjna. Naszym członkom zapewniamy zarówno szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów, jak i możliwość udziału w płatnych projektach szkoleniowych. Koncentrujemy się również na edukacji skierowanej do decydentów i pozostałych interesariuszy, mających wpływ na funkcjonowanie branży.

Jesteśmy członkiem MedTech Europe z siedzibą w Brukseli, dzięki czemu reagujemy na zmiany również na poziomie europejskim.

Realizujemy swoje cele między innymi prowadząc działalność wewnątrzorganizacyjną w ramach powoływanych sekcji branżowych i grup roboczych, które działają w obrębie danego projektu.

Obecnie w izbie działają

Sekcje

 • ds. Rehabilitacji i Ortopedii
 • ds. Opatrunków Specjalistycznych

Grupy robocze

 • ds. alternatywnego wzoru zlecenia na wyroby medyczne 
 • ds. Brexitu
 • ds. etyki
 • ds. implementacji przepisów europejskich (ds. MDR)
 • ds. market access
 • ds. serwisu wyrobów medycznych/ in vivo
 • ds. zamówień publicznych

W razie potrzeby powoływane są kolejne grupy robocze, które zajmują się realizacją konkretnego projektu.

Gorąco zachęcamy do członkostwa w Izbie i angażowania się w prace sekcji i grup roboczych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy  [email protected] lub telefoniczny +48 22 102 23 00 .