Wyobraźmy sobie system ochrony zdrowia, w którym nie ma kolejek do specjalistów, pacjent traktowany jest podmiotowo, jego stan zdrowia podlega ciągłemu monitorowaniu w czasie rzeczywistym, a wyniki badań i trafna diagnoza na ich podstawie są dostępne “od ręki”, w dodatku w jednym miejscu z całą historią leczenia. Chociaż może to brzmieć nierealnie, cyfrowa rewolucja w wyrobach medycznych już się rozpoczęła i to właśnie w cyfryzacji upatruje się nadziei wprowadzenia powyższych usprawnień. 

Europa w kleszczu innowacyjnych rozwiązań

Szacuje się, że w dziedzinie technologii medycznej w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) co 30 minut jest zgłaszany jeden patent. W 2023 roku wiodącymi dziedzinami techniki wśród zgłoszeń patentowych do EPO były: komunikacja cyfrowa, technologia medyczna i technologia komputerowa. Wszystkie te dziedziny mają wspólny mianownik, który objawia się w cyfrowych wyrobach medycznych, czyli urządzeniach i usługach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), w celu poprawy profilaktyki, diagnozowania, leczenia, monitorowania i zarządzania zdrowiem oraz stylem życia danej osoby. A to zaś czyni naszą branżę najbardziej innowacyjną w Europie. Nasuwa się pytanie – czy polscy pacjenci doświadczają tego w praktyce?

Cyfrowe Wyroby Medyczne

Izba POLMED wraz z instytutem INNOWO po raz kolejny pochyla się nad badaniem sektora wyrobów medycznych w Polsce. Tym razem prezentuje raport przedstawiający panoramę cyfrowych wyrobów medycznych. Obecnie istnieje około 2 mln różnego rodzaju wyrobów medycznych w skali globu. Co czwarty z nich, czyli ok. 0,5 mln, to wyrób cyfrowy. Wartość rynku cyfrowych wyrobów medycznych w Polsce w 2020 roku wyniosła 10 mld zł, a eksperci przewidują, że proces cyfryzacji wyrobów medycznych i szerzej obszaru zdrowia będzie dynamicznie postępował. Raport wskazuje niewątpliwe korzyści z wykorzystania cyfrowych wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia, diagnozuje bariery dla ich upowszechniania i prezentuje najważniejsze rekomendacje do pełnego wykorzystania ich potencjału. 

Główne obszary zastosowań cyfrowych wyrobów medycznych

Już teraz istnieje tysiące różnych cyfrowych wyrobów medycznych, które wspierają uczestników systemu i skracają dystans między personelem medycznym a pacjentami, jak np. rozwiązania telemedyczne. Dzięki cyfrowym wyrobom medycznym możemy pozyskiwać informacje zwrotne z wszczepionych urządzeń. Oprogramowania do zaawansowanej analizy danych, zarówno wykrywające dolegliwości, jak i oprogramowania predykcyjne, tworzą wiedzę, a pozyskane w ten sposób dane, przez ich integrację, kreują niezbędne środowisko twórcze dla rozwiązań AI.  Osobiste urządzenia cyfrowe odpowiadają na konkretną potrzebę pacjenta i są stosowane bezpośrednio przez niego. Chociaż dominującym obszarem wykorzystania digitalowych wyrobów jest diagnostyka, szczególnie w zakresie obrazowania, to rozwiązania cyfrowe są doskonałym narzędziem dla lekarzy, także do przeprowadzania zabiegów operacyjnych, w których kluczowa jest ponadprzeciętna precyzja i ograniczona inwazyjność. Chociaż wyroby medyczne to nie leki, to często farmaceutyki dostarczane są właśnie za ich pośrednictwem.

Legislacja barierą cyfryzacji 

W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii medycznych niezbędne jest utworzenie jasnych, jednoznacznych i stale aktualizowanych ram prawnych dla cyfryzacji opieki zdrowotnej, ze szczególnym  uwzględnieniem obowiązku przestrzegania standardów interoperacyjności – pozwalających na funkcjonowanie wyrobów w pełnej zgodności z innymi produktami lub systemami, które będą istnieć w przyszłości bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji. Konieczne jest opracowanie rejestru cyfrowych rozwiązań medycznych w Polsce oraz identyfikacja luk w dostępie do nowych technologii. Aktualna procedura wdrażania innowacji do powszechnego stosowania przez pacjentów wymaga usprawnienia. Brak ram czasowych na każdym etapie rozpatrywania wniosku znacznie wydłuża cały proces i sprawia, że pacjenci latami czekają na wprowadzenie zaawansowanych technologii medycznych, które mogłyby istotnie skrócić ich powrót do zdrowia, życia społecznego i zawodowego. 

 

 

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download document