Przejdź do

Przejdź do

Przejdź do

AKTUALNOŚCI

PISZĄ O NAS

NASZE DZIAŁANIA

Szkolimy

Inicjujemy zmiany legislacyjne

Integrujemy środowisko branżowe

Dbamy o etykę

Prowadzimy kampanie
i konferencje

Prowadzimy dialog
z decydentami i innymi interesriuszami systemu

Nagłaśniamy istotne
dla branży tematy

O NAS

Jesteśmy prężnie działającą i najbardziej rozpoznawalną organizacją skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku. Reprezentujemy i wspieramy firmy działające w sektorze wyrobów medycznych. Dbamy o to, by zapewnić podmiotom funkcjonującym w branży przyjazne i transparentne środowisko biznesowe.

SEKCJE I GRUPY ROBOCZE

Rynek wyrobów medycznych jest niezwykle zróżnicowany i obejmuje około 500 tysięcy różnych produktów. W związku z tym, prace w ramach Izby POLMED odbywają się w odpowiednich Sekcjach i Grupach Roboczych. Każda z nich ma swoje określone cele i plany działania.

MISJA I WIZJA

Misja/Wizja 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Misja/Wizja 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Misja/Wizja 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LICZBA ZRZESZONYCH FIRM: