Opracowania Izby

9luty 2023

Opracowanie: Dobre Praktyki w zakresie reklamy wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro w Internecie

Aktualności, Opracowania Izby|

Dokument jest zbiorem praktycznych porad dotyczących reklamy wyrobów medycznych w Internecie w świetle nowych przepisów. Publikacja jest efektem pracy sekcji działającej w ramach Izby POLMED. […]

3listopad 2022

Opracowanie: Branżowe wytyczne: prawnie dopuszczalne formy reklamy wyrobów medycznych 

Aktualności, Informacje prasowe, Opracowania Izby, Stanowiska izby|

14 października odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych oraz do diagnostyki IN VITRO w świetle prawa unijnego i polskiego.  […]

14czerwiec 2022

RAPORT: Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie.

Aktualności, Opracowania Izby|

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pierwszą publikacją dotyczącą tego obszaru działalności medycznej oraz jego wpływu na gospodarkę. Za nadzór merytoryczny nad raportem odpowiada Instytut INNOWO. Raport powstał przy wsparciu Izby POLMED oraz pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. […]

8październik 2021

Alert Prawny: Serwis autoryzowany wyrobów medycznych a postępowania zamówieniowe.

Aktualności, Alerty prawne|

Miło nam poinformować, że raport "Przetargi na usługi serwisowania sprzętu medycznego. Wskazówki prawne i praktyczne dla szpitali", przygotowany przez Kancelarię Fairfield, na zlecenie Izby Polmed, stał się podstawą do orzecznictwa – powołali się na niego [...]

14grudzień 2020

Istotna zmiana – nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. zgłoszeń i powiadomień

Aktualności, Alerty prawne|

Zgodnie z tym rozporządzeniem, od 12.12.2020 czynności dotyczące zgłoszeń i powiadomień, mogą być dokonywane elektronicznie. Nie ma już obowiązku wysyłania ich pocztą. Link do aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002095 Rozporządzenie swym zakresem obejmuje również wyroby wprowadzone na podstawie [...]

7grudzień 2020

Publikacja Izby POLMED pt. Przetargi na usługi serwisowania sprzętu medycznego; Wskazówki prawne i praktyczne dla szpitali, przygotowanego na zlecenie Izby POLMED.

Aktualności, Opracowania Izby|

Zapraszamy zamawiających do zapoznania się z opracowaniem Izby POLMED. Celem opracowania jest budowa zrównoważonego i racjonalnego stanowiska, pozwalającego zamawiającym szpitalnym na dokonywanie efektywnych wyborów w zakresie zakupu usług serwisowych – tak, aby zapewnić bezpieczeństwo używania [...]

11marzec 2020

Wzór umowy na dostawę wyrobów medycznych – aktualizacja marzec 2019

Aktualności, Zamówienia publiczne|

Niniejszy wzorzec umowy został przygotowany przez Komisję ds. zamówień publicznych działającą w strukturach OIGWM POLMED w oparciu o praktykę i doświadczenie wykonawców działających od lat na rynku wyrobów medycznych. W pracach Komisji brało udział wielu [...]

28luty 2020

Raport: Nakłady na finansowanie wyrobów medycznych na zlecenie w Polsce i zagranicą w latach 2015-2018

Aktualności, Opracowania Izby|

Izba POLMED partnerem merytorycznym raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.  […]

15styczeń 2020

Alert Prawny dotyczący MDR oraz projektu ustawy o wyrobach medycznych

Aktualności, Alerty prawne|

Alert Prawny dotyczący MDR oraz projektu ustawy o wyrobach medycznych. Materiał został przygotowany przez Kancelarię Fairfield obsługującą Izbę. Dokument do pobrania tu

18październik 2019

ALERT PRAWNY: projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych

Aktualności, Alerty prawne|

Wczytaj więcej postów