W 2010 r. Izba POLMED po raz pierwszy otrzymała fundusze na prowadzenie projektu MedKompas w ramach pierwszej tury finansowania z programu Siemens Integrity Initiative.

Przez cztery lata Izba POLMED organizowała warsztaty edukacyjne dotyczące etycznych i prawnych standardów współpracy pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia oraz ogólnopolską kampanię promująca transparentne relacje na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny.

Finansowanie pierwszego etapu projektu zakończyło się we wrześniu 2014 r. Jednak nie oznaczało to końca aktywności Izby POLMED w tym zakresie. Widząc jak dużo udało nam się osiągnąć i jak wiele pozostało nam jeszcze do zrobienia w tym temacie wiedzieliśmy, że musimy kontynuować naszą działalność – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED – Dlatego przez wiele miesięcy staraliśmy się o uzyskanie dofinansowania nie tylko na dalsze prowadzenie projektu MedKompas, ale również na rozszerzenie jego zakresu. I to nam się udało. – dodał.

W 2013 r. rozpoczęła się procedura wyboru projektów przeciwdziałających korupcji w ochronie zdrowia w ramach drugiej tury programu Siemens Integrity Initiative. O otrzymanie dofinansowania starało się 180 organizacji non profit z 60 różnych krajów. Preferencyjnie traktowano aplikacje z Chin, Kolumbii, Egiptu, Indii, Włoch, Libii, Rosji, Hiszpanii i Turcji. –Polski nie było na tej liście i dlatego jesteśmy wyjątkowo dumni, że nasz projekt uzyskał akceptację i dofinansowanie.– komentuje dyrektor Włodarczyk.

Należy dodać, że jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż w trakcie procedury aplikacyjnej priorytetowo traktowano nowe projekty, a OIGWM POLMED przyznano środki na kontynuację już prowadzonych działań.

Ważne jest, że nie stoimy w miejscu. Nasz projekt ewoluował. Podczas ubiegania się o dofinansowanie naszego projektu w drugiej turze Siemens Integrity Initiative zmodyfikowaliśmy trochę założenia oraz aktywności, które będziemy podejmować przez kolejne cztery lata. Skorzystaliśmy z naszych doświadczeń. Zobaczyliśmy, co jest rzeczywiście potrzebne, co należy rozszerzyć, co ograniczyć oraz co nowego powinniśmy wprowadzić do naszego projektu – powiedział Włodarczyk.

MedKompas w nowej odsłonie prowadzony jest od listopada 2014 r. W ramach projektu nadal prowadzone będą warsztaty „Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia  z przedstawicielami przemysłu medycznegooraz kampania promująca etyczne relacje w ochronie zdrowia. Natomiast całkowicie nowym elementem będzie stworzenie uniwersalnego zestawu dokumentów dla placówek ochrony zdrowia stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance oraz pilotażowe wprowadzenie takiego systemu w trzech wybranych szpitalach.

Wierzymy, że opracowany przez nas komplet dokumentów, tj. podręcznik opisujący funkcjonowanie systemu compliance w szpitalu, kodeks etyki dla placówek ochrony zdrowia, rekomendowane wzory umów itp., okaże się pomocny w ustalaniu transparentnych zasad współpracy i stanie się praktycznym narzędziem, którym coraz chętniej posługiwać się będą osoby zarządzające szpitalami.