Aktualności

Informacja prasowa Izby POLMED w sprawie zmian w grupach limitowych opatrunków specjalistycznych

24 maja 2023|

 

Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych – szkolenie z zakresu reklamy wyrobów medycznych

15 maja 2023|

15 maja 2023 r. odbyła się Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali [...]

Akademia Prawna 2023! Terminy szkoleń już dostępne!

12 maja 2023|

Izba POLMED we współpracy z Kancelarią FAIRFIELD zaprasza firmy członkowskie na serię szkoleń organizowanych w ramach AKADEMII PRAWNEJ 2023. Zapraszamy do zapoznania się z ich planem! […]

Sukces Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej ​badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD

4 maja 2023|

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych, zrzeszająca specjalistów z branży badań klinicznych wyrobów medycznych i badań działania wyrobów do diagnostyki in vitro. Wydarzenie organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, objęte patronatem honorowym Agencji Badań Medycznych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska.  […]

Izba POLMED z reprezentantem w Zarządzie MedTech Europe!

28 kwietnia 2023|

Arkadiusz Grądkowski jako jedyny Polak oraz jeden z trzech przedstawicieli Izb Gospodarczych w EU, został powołany na stanowisko Członka Zarządu w MedTech Europe. Prezes Izby POLMED będzie reprezentował Polskę na arenie interesariuszy branży wyrobów medycznych Unii Europejskiej, promował polski przemysł technologii medycznych i wzmacniał pozycję naszego kraju w europejskich strukturach. […]

Izba POLMED na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC Poland)

26 kwietnia 2023|

W dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbył się XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC). Prezes Izby POLMED otrzymał zaproszenie do panelu w ramach bloku tematycznego „System Ochrony Zdrowia”, pt. „Inwestycje w badania i rozwój w medycynie”. W trakcie dyskusji eksperckiej A. Grądkowski opowiedział o działalności branży na rzecz upowszechnienia innowacyjnych wyrobów medycznych na naszym rynku. […]

Innovation Day – innowacje w sektorze zdrowia już za nami!

25 kwietnia 2023|

Prezes Izby POLMED uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Profilaktyka, diagnostyka, Leczenie – gdzie zaczyna się innowacja?”, podczas Innovation Day, organizowanym przez portal PolitykaZdrowotna.com. Wśród ekspertów systemowych, A. Grądkowski omówił wyzwania związane z wprowadzaniem nowych technologii do diagnostyki dla Pacjentów w Polsce.  […]

Debata redakcyjna Rynku Zdrowia „Kluczowe potrzeby pacjentów w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie”

19 kwietnia 2023|

W wydarzeniu wziął udział Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED. Zaprezentował on postulaty branży w zakresie koniecznych zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie, które w opinii Izby powinny zostać uwzględnione w ramach toczących się w Ministerstwie Zdrowia prac nad aktualizacją wykazu. Trzy główne kategorie wyrobów medycznych, na które Izba POLMED zwróciła uwagę to: produkty onkologiczne (peruki i protezy piersi), wyroby diabetologiczne oraz wyroby ortopedyczne (ortezy seryjne, ortezy na zamówienie, protezy). […]

Już 20 kwietnia! Zapraszamy na konferencję Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych

6 kwietnia 2023|

Jest to pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD. Jej organizacja to efekt współpracy Izby POLMED i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Badań Medycznych.  […]