Opracowania Izby

Opracowanie: Dobre Praktyki w zakresie reklamy wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro w Internecie

9 lutego 2023|

Dokument jest zbiorem praktycznych porad dotyczących reklamy wyrobów medycznych w Internecie w świetle nowych przepisów. Publikacja jest efektem pracy sekcji działającej w ramach Izby POLMED. […]

Opracowanie: Branżowe wytyczne: prawnie dopuszczalne formy reklamy wyrobów medycznych 

3 listopada 2022|

14 października odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych oraz do diagnostyki IN VITRO w świetle prawa unijnego i polskiego.  […]

RAPORT: Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie.

14 czerwca 2022|

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pierwszą publikacją dotyczącą tego obszaru działalności medycznej oraz jego wpływu na gospodarkę. Za nadzór merytoryczny nad raportem odpowiada Instytut INNOWO. Raport powstał przy wsparciu Izby POLMED oraz pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. […]

Publikacja Izby POLMED pt. Przetargi na usługi serwisowania sprzętu medycznego; Wskazówki prawne i praktyczne dla szpitali, przygotowanego na zlecenie Izby POLMED.

7 grudnia 2020|

Zapraszamy zamawiających do zapoznania się z opracowaniem Izby POLMED. Celem [...]

Raport: Nakłady na finansowanie wyrobów medycznych na zlecenie w Polsce i zagranicą w latach 2015-2018

28 lutego 2020|

Izba POLMED partnerem merytorycznym raportu przygotowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.  […]