Aktualności

25kwiecień 2023

Innovation Day – innowacje w sektorze zdrowia już za nami!

25 kwietnia 2023|Aktualności|

Prezes Izby POLMED uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Profilaktyka, diagnostyka, Leczenie – gdzie zaczyna się innowacja?”, podczas Innovation Day, organizowanym przez portal PolitykaZdrowotna.com. Wśród ekspertów systemowych, A. Grądkowski omówił wyzwania związane z wprowadzaniem nowych technologii do diagnostyki dla Pacjentów w Polsce.  […]

19kwiecień 2023

Debata redakcyjna Rynku Zdrowia „Kluczowe potrzeby pacjentów w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie”

19 kwietnia 2023|Aktualności|

W wydarzeniu wziął udział Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED. Zaprezentował on postulaty branży w zakresie koniecznych zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie, które w opinii Izby powinny zostać uwzględnione w ramach toczących się w Ministerstwie Zdrowia prac nad aktualizacją wykazu. Trzy główne kategorie wyrobów medycznych, na które Izba POLMED zwróciła uwagę to: produkty onkologiczne (peruki i protezy piersi), wyroby diabetologiczne oraz wyroby ortopedyczne (ortezy seryjne, ortezy na zamówienie, protezy). […]

6kwiecień 2023

Już 20 kwietnia! Zapraszamy na konferencję Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych

6 kwietnia 2023|Aktualności|

Jest to pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD. Jej organizacja to efekt współpracy Izby POLMED i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl). Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Badań Medycznych.  […]

5kwiecień 2023

Izba POLMED na Forum Zdrowia ZPP – “Polityka wyrobów medycznych, a choroby cywilizacyjne w Polsce”

5 kwietnia 2023|Aktualności|

5 kwietnia 2023 r. odbyło się Forum Zdrowia ZPP, podczas którego została poruszona szeroko rozumiana ochrona zdrowia pacjentów, polityka lekowa oraz wyrobów medycznych jak i choroby cywilizacyjne, które coraz częściej dotykają polskie społeczeństwo. […]

5kwiecień 2023

Śniadanie prasowe w sprawie nowelizacji do Ustawy Refundacyjnej

5 kwietnia 2023|Aktualności, Informacje prasowe|

Jednostronne ustalanie cen wyrobów medycznych przez Ministerstwo Zdrowia może wpłynąć na dostęp pacjentów do wyrobów medycznych. W ostatnim czasie prace nad nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw nabrały tempa. W projekcie ustawy nadal pozostaje bardzo groźny zapis umożliwiający jednostronne objęcie refundacją wyrobów medycznych stosowanych w procedurach szpitalnych. […]

29marzec 2023

Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP

29 marca 2023|Aktualności|

29 marca 2023 r. odbyło się Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, podczas którego eksperci omówili kwestię bezpieczeństwa lekowego i wyrobowego w Polsce, a także zagrożenia w dostępie do wyrobów medycznych. […]

Wczytaj więcej postów