O tym w co warto inwestować w kontekście opieki długoterminowej, a także o rynku cyfrowych wyrobów medycznych, który rozwija się bardzo dynamicznie, opowiadał Michał Kępowicz – Członek Zarządu i Przewodniczący sekcji ds. Digital w Izbie POLMED. 

1 grudnia 2023 roku, w warszawskim hotelu NOVOTEL, odbyła się konferencja organizowana przez Koalicję „Na Pomoc Niesamodzielnym” pt. „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro”. Izbę POLMED w panelu „INNOWACYJNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA – W CO WARTO INWESTOWAĆ?”, reprezentował Michał Kępowicz, którego wystąpienie stanowiło holistyczne spojrzenie na rynek cyfrowych wyrobów medycznych.

 

Podczas dyskusji wybrzmiało, że nowe technologie nadal budzą nieufność, zwłaszcza wśród seniorów, którzy potrzebują więcej czasu, aby nauczyć się ich obsługi.

 

M. Kępowicz zwrócił uwagę na to, że strach przed nowym i nieznanym towarzyszy nam od pokoleń i przypomniał, że w połowie XIX wieku Ignaz Semmelweis zrewolucjonizował historię medycyny swoją teorią higieny, która zakładała mycie rąk. Medyk zauważył korelacje między niedostateczną higieną u lekarzy, a śmiertelnością matek. Chcąc wprowadzić tę swoistą innowację podważył od lat panujące praktyki i skrytykował brak higieny u swoich kolegów po fachu. Ostracyzm społeczny jaki go za to spotkał, doprowadził do wydalenia go z pracy w szpitalu. Ostatecznie Ignaz Semmelweis zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Dzisiaj doskonale wiemy, że higiena rąk jest absolutną podstawą dla przerwania transmisji wirusów i bakterii. Tak samo dzieje się z większością sprzętów technologicznych, które na początku budziły nasz sceptycyzm, a teraz nie wyobrażamy sobie życia bez ich wsparcia. Nie ma bardziej innowacyjnej branży od cyfrowych wyrobów medycznych.

Powołując się na dane z raportu Innowo, wartość rynku cyfrowych wyrobów medycznych w Polsce w 2020 r., szacuje się na 10 mld zł. Eksperci przewidują, że proces cyfryzacji wyrobów medycznych i szerzej obszaru zdrowia będzie nadal dynamicznie postępował. Szybki wzrost rynku dotyczy także szerszego pojęcia cyfrowego zdrowia, a więc jakiegokolwiek wykorzystanie technologii cyfrowych na rzecz zdrowia. Przewiduje się, że wzrost wartości globalnego rynku cyfrowego zdrowia będzie wzrastał o 25% rocznie. Już w ostatnich latach niektóre obszary cyfrowego zdrowia rosły nawet w wyższym tempie, np. usługi IT w sektorze opieki zdrowotnej w Polsce rosły o 27% r/r w okresie 2017-2021.

 

Członek Zarządu Izby POLMED zwrócił także uwagę na ustawę o wyrobach medycznych i bariery, które stawia dla upowszechniania innowacji w naszej branży.

„W ocenie Izby POLMED, ustawa o wyrobach medycznych nie zawiera rozwiązań, które można uznać za wspierające innowacyjność. Przede wszystkim należy wskazać, że polska ustawa jest aktem prawnym ściśle wykonawczym względem europejskiego rozporządzenia MDR. Natomiast te przepisy mają charakter jawnie antyinnowacyjny – poprzez wprowadzenie wielu wymogów obciążających podmioty działające na rynku wyrobów medycznych znacznie ograniczono możliwości postępu technologicznego w Europie. Wystarczy wymienić chociażby wprowadzone przez MDR zaostrzenie wymogów dotyczących prowadzenia badań czy oceny zgodności i certyfikacji innowacyjnych wyrobów medycznych. Skupiając się bardziej na przepisach ustawy o wyrobach medycznych, należy wskazać, że nie wprowadza ona żadnych zmian w schematach refundacyjnych. Wyroby medyczne wciąż nie doczekały się swojego odpowiednika programu lekowego ani trybu prawnego, który umożliwiłby zmianę świadczeń koszykowych na wniosek producenta. Widzimy w tym miejscu zaprzepaszczenie szansy, którą niosło uchwalenie przez ustawodawcę nowej ustawy o wyrobach medycznych. Kolejnym zarzutem dotyczącym braku wspierania innowacyjności przez ustawę o wyrobach medycznych jest fakt, że ustawa nie zawiera żadnych ułatwień dla niekomercyjnych badań klinicznych wyrobów medycznych. Ustawa nie wprowadza na tym gruncie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia innowacyjności, takich jak na przykład te znane z prawa farmaceutycznego. Należy również wspomnieć o jeszcze jednym z nieinnowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez ustawę o wyrobach medycznych. Przepisy ustawy uniemożliwiają kierowanie do pacjentów komunikacji marketingowej związanej z wyrobami medycznymi przeznaczonymi do używania przez specjalistów. Powoduje to problem w komunikacji – potencjalny pacjent nie dowie się o dostępności innowacyjnego wyrobu medycznego z przekazu jego producenta.” – podsumował Michał Kępowicz.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie do dyskusji, a pozostałym panelistom, za zaprezentowanie swojego punktu widzenia na opiekę długoterminową, która w perspektywie starzejącego się społeczeństwa jest niezwykle ważnym wyzwaniem, któremu jako społeczeństwo musimy stawić czoła.

Moderator: Jacek Szostakiewicz, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty i podsumowanie: dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Debata z udziałem zaproszonych gości:

  • Paweł Kikosicki, Dyrektor Centrum e-Zdrowia
  • Joanna Jeleniewska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Michał Kępowicz, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED
  • Michał Kowalski, Wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej
  • Gilbert Kolbe, Przewodniczący Zespołu ds. promocji zawodów przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych
  • Iwona Kozłowska, Posłanka na Sejm RP, Koalicja Obywatelska