Tegoroczne Forum Ekonomiczne pt. Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”, odbyło się 5-7 września 2023 roku. W tym roku Izba POLMED w gronie ekspertów ds. Cukrzycy spotkała się na „Podsumowanie 4 lat opieki diabetologicznej w Polsce”.

Izba POLMED od lat uczestniczy w jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Polsce. W tym roku Prezes Arkadiusz Grądkowski spotkał się w gronie ekspertów ds. Cukrzycy na „Podsumowaniu 4 lat opieki diabetologicznej w Polsce”.

O wyzwaniach na kolejne 4 lata z perspektywy wybranych środowisk rozmawiali: 

🔹Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

🔹prof. Małgorzata Myśliwiec, Gdański Uniwersytet Medyczny (Medical University of Gdańsk)

🔹Michał Byliniak, Dyrektor Generalny INFARMA – The Employers’ Union of Innovative Pharmaceutical Companies

🔹Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izba POLMED

🔹Beata Stepanow, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej

🔹prof. Marcin Czech, Forum Ekspertów ds. Cukrzycy

W myśl zasady, że za dobrą pracę należy się podziękowanie, prezes Izby podsumowując ostatnie lata i zmiany wprowadzone w zakresie diabetologicznych wyrobów medycznych nie szczędził pozytywnych słów w kierunku decydentów.

„W diabetologii w ostatnich latach wprowadzono wiele pozytywnych zmian dla Pacjentów w Polsce. Setki tysięcy potrzebujących zyskało dostęp do innowacyjnych systemów monitorowania glukozy, czy  ultranowoczesnych pomp insulinowych. Dużo dobrego zaobserwowaliśmy także w refundacji igieł do penów insulinowych. Serdecznie podziękowania kieruję do Ministerstwa Zdrowia za ogrom wykonanej, a także za otwartość na dialog społeczny w tym zakresie.” – powiedział podczas spotkania Arkadiusz Grądkowski (Prezes Izby POLMED).

 

 

 

 

 

 

Zmiany w 2022 roku

  • Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (lp. 91) o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe
  • Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).
  • Zmiany wprowadzone w lp. 135 [tj. Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)] i 136  [Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące] dla populacji do 26 roku życia miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku. Stosowanie CGM-RT jest powiązane z typem pompy insulinowej, na której wybór pacjent nie ma wpływu w ramach świadczenia realizowanego w opiece ambulatoryjnej. W związku z tym limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).
  • Dodatkowo rozszerzono refundację na pacjentów pow. 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Zamiast kryterium leczenia pompą insulinową, wprowadzono kryterium intensywnej insulinoterapii, ze względu na brak refundacji pomp insulinowych pow. 26 roku życia. W tej populacji pacjentów został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc, a więc analogiczny do refundacji sensorów FGM.
  • Ze względu na inna częstotliwość wymiany czujników, refundacja została podzielona na lp. 135, 135A i 135B. Uwzględniono także system wymieniany co 6 miesięcy, jednak w cenie nie wyższej niż najdroższy analogiczny system na rynku, co jest zgodne z linią przyjętą w Opinii Rady Przejrzystości AOTMiT nr 28/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.
  • Refundacja lp. 136, 136A i 136B zarówno dla pacjentów do 26 roku życia, jak i powyżej 26 roku życia została wprowadzona z tym samym limitem refundacyjnym, zależnym od typu transmitera, ze względu na różnice technologiczne między systemem CGM-RT a FGM (system bazujący na czujniku i transmiterze versus system oparty na czujniku) Celem ustawodawcy było w populacji pacjentów pow. 26 roku życia zbliżyć poziom refundacji pomiędzy tymi systemami. Różnica w cenie w czujników zależy już od strategii marketingowej producentów.
  • Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring – FGM) o:

–  kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;

– osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;

– osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.

W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:

– ocena kontroli glikemii minimum co min. 4 miesiące max. 6 miesięcy;

W przypadku dzieci udział w limicie został zmniejszony z 30% do 20%.

Częstotliwość zlecania czujników została utrzymana comiesięcznie, ze względu na brak możliwości dzielenia przez NFZ zleceń innych niż comiesięczne (co wynika z zapisów art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), a liczba sztuk podwyższona do maksymalnie 3 na miesiąc, 13 sztuk w okresie 6 miesięcy w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory dla wszystkich pacjentów. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135– 137, co wiązało się ze zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia.

W 2023 również czeka nas wiele zmian. Czekamy na ostateczną wersję przedstawionego przez Ministerstwo Zdrowia projektu do którego Izba POLMED złożyła uwagi. 

Serdecznie dziękujemy redakcji WPROST za zaproszenie do tej ważnej dyskusji, a pozostałym prelegentom za celne podsumowanie i istotne wnioski.