SEKCJE I GRUPY ROBOCZE

Rynek wyrobów medycznych jest niezwykle zróżnicowany i obejmuje około 500 tysięcy różnych produktów. W związku z tym, prace w ramach Izby POLMED odbywają się w odpowiednich Sekcjach i Grupach Roboczych. Każda z nich ma swoje określone cele i plany działania.

SEKCJE

SEKCJA DS. DIGITAL

Przewodniczący sekcji: Michał Kępowicz
Zastępca Przewodniczącego Sekcji: Magdalena Żak

Prace sekcji koncentrują się na: opracowaniu stanowisk oraz dokumentów dot. digitalowych wyrobów medycznych, budowaniu wiedzy na temat cyfrowych wyrobów medycznych z uwzględnieniem decydentów, pacjentów, medyków, CEO podmiotów med.), promowaniu cyfrowych wyrobów medycznych i ich znaczenia w krajowym systemie opieki nad pacjentem, współpracy z organizacjami typu: MedTech, WHIH, EHTIC, ABM, MZ, CeZ, NIL-in, inne ministerstwa;

SEKCJA DS. WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PROCEDURACH SZPITALNYCH

Przewodnicząca sekcji: Sylwia Piekarska
Zastępca Przewodniczącej: Jakub Zaczyk

Prace sekcji koncentrują się na: wpływaniu w zakres wyrobów medycznych w świadczeniach gwarantowanych, przygotowaniu stanowiska Izby i przedstawieniu go dla interesariuszy i decydentów, spotkaniach z ekspertami, tworzeniu sieci współpracy tematycznej lub masy krytycznej dla danego tematu prac sekcji, podnoszeniu świadomości wyrobów medycznych u interesariuszy ochrony zdrowia;

SEKCJA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Przewodnicząca sekcji: Katarzyna Rózicka-Espinosa
Zastępcy Przewodniczącego: Małgorzata Milewska-Augusto, Jakub Zaczyk
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Przemysław Kułach

Prace sekcji koncentrują się na: zbudowaniu grona interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, wzmocnieniu efektywności działań poprzez właściwą alokację zasobów, podnoszeniu kompetencji firm zrzeszonych, działaniach edukacyjnych firm zrzeszonych;

SEKCJA DS. DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Przewodnicząca sekcji: Bogna Cichowska-Duma
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Joanna Miros

Prace sekcji koncentrują się na: opiniowaniu i proponowaniu kształtu przepisów prawnych, dyskusjach systemowych, kształtowaniu dialogu nt. miejsca diagnostyki laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia, budowaniu świadomości roli diagnostyki jako niezbędnego elementu polityki zdrowotnej, wpływaniu na kształt legislacji, procedur i sposobu finansowania diagnostyki laboratoryjnej;

SEKCJA DS. REHABILITACJI I ORTOPEDII

Przewodniczący sekcji: Jarosław Michalak
Zastępca Przewodniczącego: Bartłomiej Bubula

Prace sekcji koncentrują się na: wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opiniowaniu aktów prawnych mających wpływ na świadczeniobiorców, wyrobach do indywidualnego zaopatrzenia pacjenta;

SEKCJA DS. ETYKI

Przewodnicząca sekcji: Aneta Grąbczewska
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Anna Sadowska-Segit

Prace sekcji koncentrują się na: kodeksie etyki, kodeksie MedTech Europe, kodeksie POLMEDU, SOWE, zagadnieniach z zakresu compliance;

SEKCJA DS. OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH

Przewodniczący sekcji: Piotr Zawirski

Prace sekcji koncentrują się na: grupach limitowych dot. opatrunków specjalistycznych w ramach listy refundacyjnej

SEKCJA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przewodnicząca sekcji: Magdalena Żak
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Tomasz Wróbel

Prace sekcji koncentrują się na: zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, pozacenowymi kryteriami ocen

GRUPY ROBOCZE

W ramach Izby POLMED działają także Grupy Robocze powoływane na potrzeby realizacji konkretnych projektów. Aktualnie pracujące Grupy Robocze:

GRUPA ROBOCZA DS. PRZYGOTOWANIA RAPORTU CYFROWE WYROBY MEDYCZNE

Przewodniczący grupy: Michał Kępowicz

GRUPA ROBOCZA DS. ŚCIEŻEK REFUNDACYJNYCH DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Przewodniczący grupy: Przemysław Kułach

GRUPA ROBOCZA DS. PRZYGOTOWANIA RAPORTU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Przewodniczący grupy: Patryk Sucharda, Przemysław Kułach, Jarosław Michalak

ZRZESZONE FIRMY