Tegoroczne Forum Ekonomiczne pt. Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”, odbyło się 5-7 września 2023 roku. W tym roku Izba POLMED uczestniczyła w okrągłym stole dotyczącym polskiej prezydencji w radzie UE. 

Izba POLMED od lat uczestniczy w jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Polsce. W tym roku Prezes Arkadiusz Grądkowski spotkał się przy okrągłym stole w gronie ekspertów, aby omówić „Priorytety zdrowotne polskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej”.

Z dniem 1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą sprawować będzie przez kolejne 6 miesięcy. W tym czasie nasz kraj będzie przewodniczyć posiedzeniom Rady na wszystkich szczeblach, kierować pracami nad unijnym ustawodawstwem oraz dbać o porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Ponadto, kraje sprawujące prezydencję wytaczają swoje priorytety prac i opracowują szczegółowy plan działań.

Spotkanie w Karpaczu miało na celu rozpocząć debatę w gronie eksperckim, dotyczącą priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE. Reprezentujący naszą organizację Arkadiusz Grądkowski w swoich wypowiedziach zaznaczył konieczność zadbania o kwestie cyfryzacji opieki zdrowotnej. Z raportu INNOWO „Cyfrowe Wyroby Medyczne” wynika, że łączna światowa liczba cyfrowych wyrobów medycznych jest szacowana na ok. 0,5 mln. Ich wartość w Polsce to 10 mln zł. Z pewność jest to dziedzina, która w najbliższym czasie będzie rozwijać się najbardziej dynamicznie nie tylko w Europie, ale także globalnie. Zatem rekomendacją branży jest zbudowanie transparentnych ścieżek refundacyjnych dla technologii medycznych oraz wprowadzenie transparentnych kryteriów przetargowych promujących innowacje. Dodatkowo postulujemy o stworzenie jasnych ram prawnych dla procesów cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Sektor cyfrowych wyrobów medycznych wywiera duży wpływ na środowisko i jakość życia człowieka. Powinniśmy dążyć do zrównoważonej opieki zdrowotnej korzystnie wpływającej na zdrowie populacyjne (przy okazji adresując kwestie gwałtownie wzrastających wymagań odnośnie raportowania w obszarze ESG).

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do tej ważnej i interesującej dyskusji!