W dniach 28-29 września 2023 roku w Pile odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. 

W X Ogólnopolskiej konferencji “Ekonomia w ochronie zdrowia”, reprezentował nas Prezes Izby POLMED i Dyrektor projektu MedKompas – Arkadiusz Grądkowski, który swoje wystąpienie zatytułował “Zamówienia publiczne, pozacenowe kryteria oceny ofert. Systemy antykorupcyjne”.

W swojej prezentacji, reprezentant Izby POLMED omówił pozacenowe kryteria oceny ofert w przetargach na wyroby medyczne. Kwestie istotne z punktu widzenia wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy aktywnie uczestniczą w procesie przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Dodatkowo Dyrektor Projektu MedKompas podsumował wszystkie jego edycje i omówił kluczowe zalety wdrożenia systemu antykorupcyjnego w placówce ochrony zdrowia, a także zaprezentował ofertę bezpłatnych działań edukacyjnych dla pracowników szpitali.