W panelu otwarcia reprezentował nas Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski. Wśród decydentów, ekspertów systemowych, dziennikarzy oraz liderów branży, podsumowywał ostatnie lata działań w sektorze ochrony zdrowia i zaprezentował rekomendacje dla nowego ministra zdrowia, widziane okiem branży wyrobów medycznych.

16 października 2023 roku, dzień po wyborach parlamentarnych rozpoczęło się XIX Forum Rynku Zdrowia. Panel otwarcia został podzielony na trzy niezależne części, w których wzięli udział następujący eksperci:

Część I

 • Krzysztof Jakubiak – prezes zarządu, Modern Healthcare Institute Sp. z o.o., założyciel, redaktor naczelny, portal mZdrowie.pl
 • Klara Klinger – dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna
 • Patryk Słowik – dziennikarz, Wirtualna Polska
 • Anna Zimny-Zając – redaktor naczelna Medonet.pl

Część II

 • Artur Białkowski – dyrektor, Pion Usług Biznesowych, członek zarządu, Medicover, wiceprezes, Pracodawcy Medycyny Prywatnej, członek Rady Pracodawców RP
 • Piotr Bromber – podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska
 • Bartłomiej Ł. Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
 • dr Małgorzata Gałączka-Sobotka – dziekan, Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, ekspert, Pracodawcy RP, zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Dorota Gałczyńska-Zych – dyrektor, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
 • Łukasz Jankowski – prezes, Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Izba Lekarska
 • Filip Nowak – prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Anna Rulkiewicz – prezeska, Grupa LUX MED, wiceprezydentka, Konfederacja Lewiatan, prezeska, Związek Pracodawcy dla Zdrowia

Część III

 • Arkadiusz Grądkowski – prezes, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, członek zarządu, MedTech Europe
 • Jacek Kopacz – wiceprezes zarządu, Supra Brokers SA
 • Krzysztof Kopeć – prezes, Krajowi Producenci Leków, wiceprezydent, Konfederacja Lewiatan, członek zarządu, Mediciens for Europe
 • Marcin Romanowski – wiceprezes zarządu, dyrektor Sektora e-Zdrowie, Comarch SA

Moderacja

 • Paulina Gumowska – redaktorka naczelna RynekZdrowia.pl
 • Jakub Styczński – dziennikarz, Rynek Zdrowia

Biznes w ochronie zdrowia. Czego od Ministerstwa Zdrowia oczekują przedsiębiorcy?

O tym rozmawiali eksperci III części panelu otwarcia. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED i członek zarządu MedTech Europe Arkadiusz Grądkowski postulował wolnorynkowe podejście do systemu ochrony zdrowia, sugerując dopuszczenie konkurencyjnych płatników, jak i zwiększenie konkurencyjności świadczeniodawców. Zwrócił także uwagę na potrzebę wprowadzenia ułatwień we wdrażaniu nowych technologii.

Nie zastanawiajmy się na 15 sposobów, ile technologia może kosztować. Jak otworzymy ten rynek, na koniec dnia na pewno będzie lepiej i taniej dla systemu. Wierzę, że zdrowa konkurencja pozwoli zarówno podnieść jakość świadczonych usług, jak i rozszerzyć je w poszczególnych placówkach medycznych. Chciałbym, aby pacjent był w końcu w centrum systemu ochrony zdrowia i mógł współdecydować o sposobie leczenia i doborze metod, nowoczesnych metod. – przekonywał.

Uważam, że niezbędne jest udrożnienie ścieżki wprowadzania nowych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych. Polska biurokracja i brak określonych ram czasowych na rozpatrywanie wniosków blokuje dostęp szpitali do innowacyjnych wyrobów medycznych, które mogą znacznie skrócić sam proces powrotu pacjenta do zdrowia. Inwestycja w nowe technologie to w perspektywie czasu odciążenie finansowe budżetu Państwa. – dodał A. Grądkowski

Branża wyrobów medycznych postuluje także o regularną aktualizację systemu finansowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Lista zawiera produkty medyczne do indywidualnego zaopatrzenia pacjentów. Są to wyroby medyczne niezbędne do codziennego funkcjonowania dla milionów pacjentów. Chcemy, aby potrzebujący w ramach państwowego finansowania otrzymywali zawsze najnowocześniejsze rozwiązania, które pozwolą przywrócić komfort życia i ułatwią ich funkcjonowanie w społeczeństwie.