7 grudnia, Warszawa – Izba POLMED zabiera głos w debacie INNOWACJE W ZDROWIU – WSPÓŁPRACA I WYZWANIA podczas 16. edycji Konferencji MEDmeetsTECH, wydarzenia kluczowego dla wymiany wiedzy i doświadczeń między światem nauki, medycyny, biznesu i nowych technologii. Podczas wydarzenia reprezentował nas Członek Zarządu Izby POLMED – Michał Kępowicz. 

 

W debacie wzięli udział:

👥 Katarzyna Banyś – Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie

👥 dr n. med. Bartosz Grobelski – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi

👥 Michał Kępowicz – Członek Zarządu Izby POLMED, Przewodniczący Sekcji ds. Digital

👥 dr n. med. Tomasz Maciejewski – Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

👥 Kamila Malinowska – Dyrektor Biura Prezesa AOTMiT

🎤 Prowadzenie: Jakub Chwiećko – Partner Zarządzający w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Sieci Lekarzy Innowatorów

 

Michał Kępowicz (Członek Zarządu w Izbie POLMED), w swoim wystąpieniu skoncentrował się na wyzwaniach regulacyjnych dla polskich startupów medycznych. Wskazał na konieczność skrócenia i uproszczenia ścieżek regulacyjnych w Polsce, które w porównaniu z innymi krajami UE są wyjątkowo długie i kręte, podkreślając, że efektywniejsza współpraca i dialog Ministerstwa Zdrowia z branżą wyrobów medycznych może znacząco przyspieszyć te procedury. Taka zmiana umożliwiłaby lepsze wykorzystanie międzynarodowego doświadczenia i wiedzy producentów wyrobów medycznych na temat zmian rynkowych, potrzeb pacjentów i barier koniecznych do pokonania.

Podkreślił również dynamiczny rozwój rynku wyrobów medycznych, wskazując na prognozowany czterokrotny wzrost w latach 2015-2025. Ta tendencja stwarza znaczące możliwości dla polskich startupów. Wystąpienie Michała Kępowicza zaznaczyło wagę współpracy międzysektorowej dla rozwoju innowacji medycznych w Polsce.