Jesteśmy partnerem unikatowych w skali kraju studiów podyplomowych: AI i innowacje w zdrowiu. W odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku i zmiany społeczno-gospodarcze, w ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego pojawił się pionierski kierunek studiów podyplomowych. 

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza danych i medycyna precyzyjna, ale także blockchain czy rozszerzona rzeczywistość. Te technologie mają potencjał zwiększenia wydajności sektora opieki zdrowotnej, poprzez poprawę skuteczności diagnostyki i terapii, doświadczeń pacjentów, efektywności zarządzania chorobami oraz zasobami systemu.

Obecny proces informatyzacji ochrony zdrowia generuje ogromne ilości cyfrowych danych medycznych, takich jak wyniki badań, historie pacjentów, obrazy medyczne i informacje o genomie, które mogą być analizowane na rzecz wzrostu wartości zdrowotnej. Analiza tych danych przy użyciu tradycyjnych metod może być trudna i czasochłonna. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mają potencjał w efektywnym przetwarzaniu i analizie tych danych.

Powyższe zjawiska zmuszają kadry sektora ochrony zdrowia oraz instytucji jego otoczenia biznesowego do rozwoju nowych kompetencji w zakresie zrozumienie i wykorzystanie tych zaawansowanych technologii
w praktyce medycznej oraz zarządczej. Pionierski program studiów zapewnia szerokie zrozumienie przełomowych technologii w medycynie.

„W toku pracy w obszarze ochrony zdrowia często pojawiają się kolejne wyzwania, a także możliwości nowych dróg rozwoju. Niezwykle ważne jest więc nieustanne kształcenie się, rozszerzanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ramach różnorodnych programów podyplomowych i MBA dedykowanych sektorowi medycznemu doświadczam jak wiele możemy się od siebie nauczyć i jak wiele zyskujemy, gdy otwieramy się wzajemnie na swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie i współpracę. W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego stawiamy na rozwój praktycznych umiejętności, co w porównaniu z teoretycznym charakterem polskiego systemu edukacyjnego, jest czymś unikatowym. Jednym z filarów współpracy biznesu z nauką jest wytyczanie nowych kierunków kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem realizujemy programy rozwijające kompetencje osób związanych z rynkiem ochrony zdrowia. Współpraca z Izbą POLMED to najwyższe potwierdzenie naszej ekspertyzy w tym obszarze komentuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia.  

Studia zapewniają szerokie zrozumienie przełomowych technologii w medycynie. Absolwenci tego kierunku staną się „generalistami” innowacji w zdrowiu – będą znali aspekty prawne, finansowe i praktyczne dot. tworzenia i wdrażania nowych technologii w medycynie, w tym technologii opartych o AI. Wśród wykładowców są tacy specjaliści jak min. Janusz Cieszyński, Paweł Kikosicki, Pamela Krzypkowska, Anna Loughran, dr Agnieszka Siennica czy prof. Jarosław Fedorowski. Kierownikiem studiów jest Ligia Kornowska, liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Więcej informacji o nowym kierunku studiów znajduje się TUTAJ. Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, tel.: 501 622 513, e-mail: [email protected]

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego już od ponad dziesięciu lat oferuje najwyższej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Swoją ofertę edukacyjną buduje w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką
i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit.

Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest wsparcie procesu rozwoju kariery w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kompetencje społeczne. Szczególnym obszarem zainteresowań uczelni jest rozwój kadr w zakresie administracji, prawa, biznesu oraz ochrony zdrowia.