Stanowiska Izby

30Lis 2015

Stanowisko Izby – serwis autoryzowany

Stanowiska izby|

Pełny dokument dostępny poniżej:   Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED stoi na stanowisku, że w świetle obowiązującego prawa oraz przygotowanych dla Izby aktualnych analiz prawnych, szpital działając jako zamawiający na podstawie Prawa zamówień publicznych, [...]

Wczytaj więcej postów