Informacje prasowe

Informacja prasowa Izby POLMED w sprawie zmian w grupach limitowych opatrunków specjalistycznych

24 maja 2023|

 

Sukces Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej ​badaniom klinicznym wyrobów medycznych oraz badaniom działania IVD

4 maja 2023|

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych, zrzeszająca specjalistów z branży badań klinicznych wyrobów medycznych i badań działania wyrobów do diagnostyki in vitro. Wydarzenie organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, objęte patronatem honorowym Agencji Badań Medycznych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska.  […]

Izba POLMED z reprezentantem w Zarządzie MedTech Europe!

28 kwietnia 2023|

Arkadiusz Grądkowski jako jedyny Polak oraz jeden z trzech przedstawicieli Izb Gospodarczych w EU, został powołany na stanowisko Członka Zarządu w MedTech Europe. Prezes Izby POLMED będzie reprezentował Polskę na arenie interesariuszy branży wyrobów medycznych Unii Europejskiej, promował polski przemysł technologii medycznych i wzmacniał pozycję naszego kraju w europejskich strukturach. […]

Śniadanie prasowe w sprawie nowelizacji do Ustawy Refundacyjnej

5 kwietnia 2023|

Jednostronne ustalanie cen wyrobów medycznych przez Ministerstwo Zdrowia może wpłynąć na dostęp pacjentów do wyrobów medycznych. W ostatnim czasie prace nad nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw nabrały tempa. W projekcie ustawy nadal pozostaje bardzo groźny zapis umożliwiający jednostronne objęcie refundacją wyrobów medycznych stosowanych w procedurach szpitalnych. […]

Niezbędne dalsze zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie!

1 marca 2023|

Izba POLMED bardzo pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone w ww. wykazie, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.  Była to najszersza aktualizacja na przestrzeni ostatnich lat i przyczyniła się do zwiększenia dostępu pacjentów do wyrobów medycznych niezbędnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Zmiany te były wyczekiwane zarówno przez pacjentów jak i całą branżę wyrobów medycznych. Dostrzegamy jedna potrzebę wprowadzenia dalszych zmian, które istotnie poprawią sytuację pacjentów w Polsce.  […]

Izba POLMED: Konieczne rozwiązania systemowe gwarantujące nieprzerwany dostęp pacjentów do wyrobów medycznych

20 lutego 2023|

Jak wynika z analizy ogólnodostępnych danych przedstawionych w raporcie INNOWO „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”, nasz kraj znajduje się wśród państw o niskim poziomie wykorzystania wyrobów medycznych w systemie opieki zdrowotnej. Dodatkowo, obserwowany od 2020 r. wzrost cen surowców, transportu, energii, zwiększająca się inflacja oraz spadek wartości złotego, coraz mocniej dotykają sektor wyrobów medycznych. Ponadto brak dostosowania poziomu wycen świadczeń do realiów gospodarczych, może jeszcze bardziej utrudnić dostęp pacjentom do nowoczesnych wyrobów medycznych. […]

Izba POLMED: Podsumowanie 2022 i perspektywy rozwoju rynku wyrobów medycznych w 2023

25 stycznia 2023|

Aktualizacja rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, pierwszy przekrojowy raport na temat branży, inflacja i rosnące ceny surowców, a także legislacja na poziomie krajowym i europejskim – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED podsumowuje 2022 i wskazuje najważniejsze tematy dla branży na 2023 rok. […]

Komentarz Izby POLMED dotyczący zmian wprowadzonych do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

9 listopada 2022|

Izba POLMED dostrzega duże zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia mające na celu poprawę zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne niezbędne do ich codziennego funkcjonowania. Dziękujemy Resortowi Zdrowia za otwarcie na dialog, w szczególności za umożliwienie spotkań w ramach konsultacji społecznych. […]

Opracowanie: Branżowe wytyczne: prawnie dopuszczalne formy reklamy wyrobów medycznych 

3 listopada 2022|

14 października odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych oraz do diagnostyki IN VITRO w świetle prawa unijnego i polskiego.  […]