Informacje prasowe

Izba POLMED: Podsumowanie 2022 i perspektywy rozwoju rynku wyrobów medycznych w 2023

25 stycznia 2023|

Aktualizacja rozporządzenia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, pierwszy przekrojowy raport na temat branży, inflacja i rosnące ceny surowców, a także legislacja na poziomie krajowym i europejskim – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED podsumowuje 2022 i wskazuje najważniejsze tematy dla branży na 2023 rok. […]

Komentarz Izby POLMED dotyczący zmian wprowadzonych do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

9 listopada 2022|

Izba POLMED dostrzega duże zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia mające na celu poprawę zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne niezbędne do ich codziennego funkcjonowania. Dziękujemy Resortowi Zdrowia za otwarcie na dialog, w szczególności za umożliwienie spotkań w ramach konsultacji społecznych. […]

Branżowe wytyczne: prawnie dopuszczalne formy reklamy wyrobów medycznych 

3 listopada 2022|

14 października odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych oraz do diagnostyki IN VITRO w świetle prawa unijnego i polskiego.  […]

Apel w sprawie niekorzystnych przepisów – projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa

28 października 2022|

W projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa znalazły się niekorzystne przepisy dla podmiotów świadczących usługi na rzecz szpitali. […]

Wyroby medyczne do diagnostyki IVD – poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej, to korzyść płynąca dla całego sektora medycznego

22 września 2022|

W wyniku działań Izby POLMED, została wprowadzona poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej. To nie tylko wielki sukces dla Izby POLMED, ale także dla całej branży wyrobów medycznych oraz ochrony zdrowia. Wprowadzone zmiany to bardzo dobre wieści również dla pacjentów, personelu medycznego, lekarzy, a także przychodni i innych placówek medycznych (POZ, AOS) wykonujących diagnostykę POCT.  […]

Wspólny apel organizacji zrzeszających w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny

9 września 2022|

Organizacje zrzeszające w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny, zwróciły się do Ministra Macieja Miłkowskiego z prośbą o spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz stabilności obrotu lekami i wyrobami refundowanymi. […]

Wspólny apel do Premiera Morawieckiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i wyrobowego

6 września 2022|

Organizacje zrzeszające producentów leków, hurtowników i aptekarzy zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego o nieprocedowanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia kształcie i pilne rozpoczęcie prac nad zapisami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi. […]

Wspólny apel przedstawicieli ochrony zdrowia do Prezesa Rady Ministrów

18 sierpnia 2022|

Sektor ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez nieprzerwanych dostaw energii i ciągłości pracy polskiej infrastruktury energetycznej. Pismo dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. […]

Opinia prawna w sprawie nabywania przez podmioty lecznicze refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

18 sierpnia 2022|

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami o niepoprawnej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego, przypominamy, że podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe oraz działy farmacji szpitalnej, w przeciwieństwie do aptek ogólnodostępnych, są uprawnione do nabywania refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów innych niż hurtownie farmaceutyczne (np. od firm medycznych – producentów, importerów lub dystrybutorów wyrobów medycznych). […]