Izba Wyrobów Medycznych POLMED z aprobatą przyjęła informację o zwiększeniu budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2017 i 2018. Szczególnie ważną kwestią jest skierowanie większej ilości środków publicznych na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę.
W 2018 roku Fundusz planuje przeznaczyć na ten cel 1,08 mld zł – 67,3 mln zł więcej niż obecnie. W opinii Izby, konieczne jest dalsze zwiększanie nakładów w tym obszarze.

– Sukcesywne zwiększanie środków na refundację wyrobów medycznych odbieramy jako pozytywny znak. Nie należy jednak zapominać, że zapewnienie pacjentom  odpowiedniego dostępu do wyrobów medycznych, wymaga skierowania większej ilości środków publicznych w tę stronę. Na tle Europy, Polska nadal znajduje się na dole tabeli   – zaznacza Anna Kasprzak, prezes Izby POLMED.

W opinii Izby POLMED wielkość środków przeznaczanych na zaopatrzenie w wyroby medyczne nadal nie jest adekwatna do potrzeb pacjentów. Wydatki NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne per capita są nawet kilkanaście razy niższe niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przeciętnie, polski obywatel uzyska na te cel ok. 28 zł, kiedy w Czechach, już w 2013 roku, wskaźnik ten był prawie 15 razy wyższy i wynosił 415 zł na osobę. Słowacja i Węgry również znaczącą przewyższają Polskę w tym obszarze i na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczają kolejno 150 zł i 70 zł na osobę (dane za 2015 rok).

– Obecnie, kluczowe będzie określenie dynamiki wzrostu nakładów na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ważne jest, aby w możliwie krótkim czasie polski pacjent był wspierany przez państwo w tym zakresie na podobnym poziomie jak Czech czy Słowak – dodaje Anna Kasprzak

Plik do pobrania tu.