pxmnawrocka

About pxmnawrocka

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far pxmnawrocka has created 85 blog entries.

Izba POLMED i European HealthTech Innovation Center (EHTIC), z porozumieniem o współpracy

26 września 2022|

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC), to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy działający w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. […]

Wyroby medyczne do diagnostyki IVD – poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej, to korzyść płynąca dla całego sektora medycznego

22 września 2022|

W wyniku działań Izby POLMED, została wprowadzona poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej. To nie tylko wielki sukces dla Izby POLMED, ale także dla całej branży wyrobów medycznych oraz ochrony zdrowia. Wprowadzone zmiany to bardzo dobre wieści również dla pacjentów, personelu medycznego, lekarzy, a także przychodni i innych placówek medycznych (POZ, AOS) wykonujących diagnostykę POCT.  […]

Podsumowanie debaty Dziennika Gazety Prawnej: Jak mądrze inwestować w innowacje?

20 września 2022|

Gospodarka XXI wieku prężnie się rozwija. Coraz bardziej popularnym obiektem zainteresowania stały się także innowacyjne projekty z zakresu nowoczesnych technologii medycznych. Czy warto w nie inwestować? Oczywiście, że tak! W końcu medycyna jest przyszłością istnienia ludzkości. Tylko jak to zrobić przemyślanie i z korzyścią dla społeczeństwa? […]

Izba POLMED w debacie Dziennika Gazety Prawnej: Jak mądrze inwestować w innowacje?

19 września 2022|

Już jutro, o godzinie 11:00, zapraszamy na emisję debaty organizowanej przez Dziennik Gazetę Prawną, w której wystąpił Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski.  […]

Spotkanie Izby POLMED z Radą Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

14 września 2022|

Dzisiejsze spotkanie z Radą Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone zostało rozmowom o dostępie pacjentów do wyrobów medycznych, zarówno tych wykorzystywanych w procedurach szpitalnych, jak i znajdujących się na liście refundacyjnej oraz przysługujących pacjentom w ramach wykazu wyrobów wydawanych na zlecenie.  […]

Wspólny apel organizacji zrzeszających w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny

9 września 2022|

Organizacje zrzeszające w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny, zwróciły się do Ministra Macieja Miłkowskiego z prośbą o spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz stabilności obrotu lekami i wyrobami refundowanymi. […]

Walidacja Kwalifikacji Rynkowej: NFZ dopuszcza staż zdobyty również na podstawie innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę!

6 września 2022|

Izba POLMED otrzymała kolejną odpowiedź na przesłane do NFZ pismo dot. obowiązku stażu dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”. […]

Wspólny apel do Premiera Morawieckiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i wyrobowego

6 września 2022|

Organizacje zrzeszające producentów leków, hurtowników i aptekarzy zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego o nieprocedowanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia kształcie i pilne rozpoczęcie prac nad zapisami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi. […]

Zmiany w rozporządzeniu o wykazie wyrobów medycznych na zlecenie okiem branży (RynekZdrowia.pl)

5 września 2022|