pxmnawrocka

About pxmnawrocka

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far pxmnawrocka has created 85 blog entries.

Izba POLMED partnerem XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

2 września 2022|

Izba POLMED została jednym z partnerów Forum Ekonomicznego w Karpaczu, który jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. […]

Grądkowski: Potrzebujemy przejrzystych procedur przy wdrażaniu innowacyjnych wyrobów medycznych (RynekZdrowia.pl)

25 sierpnia 2022|

Walka o wyroby medyczne trwa. Izba POLMED o niedoszacowanych limitach dla wózków inwalidzkich (Dziennik Gazeta Prawna)

24 sierpnia 2022|

Wspólny apel przedstawicieli ochrony zdrowia do Prezesa Rady Ministrów

18 sierpnia 2022|

Sektor ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez nieprzerwanych dostaw energii i ciągłości pracy polskiej infrastruktury energetycznej. Pismo dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. […]

Opinia prawna w sprawie nabywania przez podmioty lecznicze refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

18 sierpnia 2022|

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami o niepoprawnej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego, przypominamy, że podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe oraz działy farmacji szpitalnej, w przeciwieństwie do aptek ogólnodostępnych, są uprawnione do nabywania refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów innych niż hurtownie farmaceutyczne (np. od firm medycznych – producentów, importerów lub dystrybutorów wyrobów medycznych). […]

W końcu realne zmiany w finansowaniu aparatów słuchowych (RynekZdrowia.pl)

16 sierpnia 2022|

Niedoszacowane limity finansowania wózków inwalidzkich ciosem dla osób z niepełnosprawnościami

9 sierpnia 2022|

Ministerstwo Zdrowia zakończyło właśnie konsultacje społeczne nowelizacji wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli aktu prawnego który określi zarówno listę, jak i limit finansowania publicznego dla wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia pacjenta. Niestety, zaprezentowane w nowelizacji limity finansowania ze środków publicznych dla wózków inwalidzkich są wciąż niedoszacowane i nie odpowiadają realnym cenom rynkowym tych produktów.  […]

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich

8 sierpnia 2022|

Izba POLMED przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko odnośnie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich. […]

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych

3 sierpnia 2022|

Izba POLMED wystosowała stanowisko do Ministra Zdrowia dotyczące opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych. […]