W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyła się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Badania Kliniczne Wyrobów Medycznych, zrzeszająca specjalistów z branży badań klinicznych wyrobów medycznych i badań działania wyrobów do diagnostyki in vitro. Wydarzenie organizowane przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl, objęte patronatem honorowym Agencji Badań Medycznych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wzbudziło ogromne zainteresowanie środowiska. 

Organizacja konferencji o badaniach klinicznych wyrobów medycznych to krok w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i poprawie jakości opieki medycznej. Badania Kliniczne są ważnym elementem procesu legislacyjnego. Przed wprowadzeniem nowych wyrobów medycznych na rynek, potwierdzają ich skuteczność i bezpieczeństwo. Budujące jest to, że eksperci oraz decydenci dostrzegają wagę poruszanego tematu. Mam nadzieję, że upowszechnienie tak ważnych treści, przyczyni się do sprowadzenia większej liczby prowadzonych badań na terytorium Polski, a także zapewni pacjentowi dostęp do wyższej jakości wyrobów medycznych.  Arkadiusz Grądkowski / Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

Celem konferencji było przybliżenie tematyki badań klinicznych i badań działania, które dla producentów wyrobów medycznych są jednym z kluczowych etapów  przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu. Obowiązujące od maja 2021 roku unijne przepisy wciąż budzą wiele wątpliwości i rodzą wiele pytań związanych z trudnymi procedurami administracyjnymi i klinicznymi pod które podlegają nowe wyroby.

W konferencji udział wzięło ponad 200 gości. 20 znakomitych prelegentów w pięciu specjalistycznych panelach tematycznych prezentowało najważniejsze zagadnienia, z którymi muszą zmierzyć się producenci. Otwarta formuła konferencji,  możliwość zadawania pytań prelegentom i włączenia się do debaty nadały dynamiki i atrakcyjności wydarzeniu, co zdecydowanie spodobało się uczestnikom.Zainteresowanie konferencją przerosło nasze oczekiwania. Szybka sprzedaż wszystkich biletów i liczba pytań związanych z ich dostępnością bardzo nas zaskoczyły. Pokazuje to, jak bardzo branża potrzebuje takich wydarzeń. Już w trakcie konferencji otrzymaliśmy wiele pytań o termin kolejnego spotkania. Beata Kiersnowska, OASIS Diagnostic S.A. / Stowarzyszenie GCPpl

Konferencja spotkała się z pozytywnym odbiorem i bardzo wysoką oceną. Zwracano uwagę na merytorykę wystąpień, formę prowadzonych wykładów i możliwość włączenia się do dyskusji z naszymi specjalistami. Sala była wypełniona do samego końca, zadawano wiele ciekawych i nieoczywistych pytań, było merytorycznie i czasami zabawnie. Uważamy to za wielki sukces. Karol Makowski, Medigent LAB /Stowarzyszenie GCPpl

Wspominają pomysłodawcy i współorganizatorzy wydarzenia, jednocześnie zapowiadając kolejną edycję na kwiecień 2024 roku.