Izba POLMED bardzo pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone w ww. wykazie, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r.  Była to najszersza aktualizacja na przestrzeni ostatnich lat i przyczyniła się do zwiększenia dostępu pacjentów do wyrobów medycznych niezbędnych w ich codziennym funkcjonowaniu. Zmiany te były wyczekiwane zarówno przez pacjentów jak i całą branżę wyrobów medycznych. Dostrzegamy jedna potrzebę wprowadzenia dalszych zmian, które istotnie poprawią sytuację pacjentów w Polsce. 

W ocenie Izby POLMED, zabrakło w tej aktualizacji szczególnie pilnych zmian dotyczących podniesienia:

  • limitów finansowania protez piersi – limit niezmieniony od 9 lat!
  • limitów finansowania peruk – limit niezmieniony od 19 lat!

Kolejne grupy wyrobów medycznych, których limity finansowania nie były podnoszone od dekady to:

  • ortezy wykonywane seryjnie,
  • ortezy wykonywane na zamówienie
  • protezy.

W przeciągu tylu lat pojawiły się również na rynku nowsze rozwiązania i zmieniły się standardy zaopatrzenia ortotycznego i protetycznego. W związku z tym, wykaz powinien odzwierciedlać w jakimś stopniu te zmiany.

Co więcej, w przeciągu tych lat systematycznie rosły koszty transportu, surowców i materiałów, prowadzenia działalności gospodarczej, energii, paliw, transportu czy też koszty pracy (docelowa płaca minimalna w 2023 r. to 3600 zł brutto vs. 1680 zł w 2014 r kiedy ustalono obecnie obowiązujące limity). Te wszystkie elementy stopniowo podnosiły koszty produkcji wyrobów medycznych. Niestety, limity finansowania przez lata pozostawały bez zmian.

W zakresie protetyki, z analizy danych NFZ można wywnioskować, że w protezy zaopatrywanych jest zaledwie ok. 40% pacjentów po amputacjach. I są to optymistyczne wyliczenia.

Poza zmianą wysokości finansowania publicznego konieczne są również zmiany w samej konstrukcji wykazu dla wyrobów ortopedycznych seryjnych i indywidualnych tj. wprowadzenie nowych pozycji, uszczegółowienie istniejących, wykreślenie przestarzałych, niestosowanych już rozwiązań. Uporządkowanie wykazu w tym zakresie pozwoli na zaopatrywanie pacjentów tak, aby zaopatrzenie odpowiadało ich wiekowi, potrzebom i stopniowi mobilności.

Dodatkowo Izba widzi też potrzebę wprowadzenia niewielkich zmian w kategoryzacji wózków inwalidzkich w ramach wykazu, tak aby doprecyzować niektóre zapisy, aby uniknąć wątpliwości i mogących z nich wyniknąć nadużyć.

Izba POLMED pracuje nad przygotowaniem propozycji konkretnych rozwiązań, które zostaną przedstawione Ministerstwu Zdrowia.