Arkadiusz Grądkowski jako jedyny Polak oraz jeden z trzech przedstawicieli Izb Gospodarczych w EU, został powołany na stanowisko Członka Zarządu w MedTech Europe. Prezes Izby POLMED będzie reprezentował Polskę na arenie interesariuszy branży wyrobów medycznych Unii Europejskiej, promował polski przemysł technologii medycznych i wzmacniał pozycję naszego kraju w europejskich strukturach.

Arkadiusz Grądkowski od 2020 roku odpowiada za realizację celów Izby POLMED. Prowadzi bezpośrednie rozmowy z decydentami oraz przedstawicielami administracji, mającymi wpływ na kształt i funkcjonowanie zarówno branży wyrobów medycznych, jak i systemu ochrony zdrowia.

O MedTech Europe

MedTech Europe to europejskie stowarzyszenie zrzeszające branżę technologii medycznych, w tym urządzeń medycznych, produktów do diagnostyki, narzędzi przeznaczonych do cyfryzacji systemu ochrony zdrowia i wyrobów medycznych.

Misją MedTech Europe jest upowszechnienie innowacyjnych technologii medycznych dla Pacjentów w Europie, jednocześnie pomagając systemom opieki zdrowotnej przejść na zrównoważoną ścieżkę rozwoju. MedTech Europe promuje politykę, która pomaga branży technologii medycznych spełnić rosnące potrzeby i oczekiwania Europy w zakresie opieki zdrowotnej. Promuje również wartość technologii medycznych dla Europy, skupiając się na innowacjach i relacjach z interesariuszami, wykorzystując badania i dane ekonomiczne, wydarzenia branżowe i szkolenia.

MedTech Europe współpracuje z organami regulacyjnymi UE, politykami i innymi decydentami, aby pomóc w kształtowaniu polityki promującej innowacje dla rosnących potrzeb i oczekiwań w zakresie opieki zdrowotnej.