Aktualności

Ministerstwo Rozwoju ponownie przychyla się do części naszych uwag!

W związku z projektem ustawy o wyrobach medycznych, Izba Polmed składała obszerne uwagi na etapie konsultacji społecznych. Projekt jest teraz procedowany przez Komitet ds. Europejskich. Nasze najważniejsze postulaty to: Konieczność zmniejszenia kar administracyjnych - zniesienie progu minimalnego i zmniejszenie maksymalnego. Obecne propozycje są rażąco wysokie i nieporównywalne chociażby do kar, jakim podlegają produkty lecznicze. Proponowane [...]

12 listopada 2020|

Komunikat Prezesa URPL

W ramach przypomnienia, URPL ponownie opublikował na swojej stronie internetowej Komunikat Prezesa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Treść komunikatu dostępna jest pod tym linkiem

10 listopada 2020|

Aktualizacja rozporządzenia ds. zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych!

Nasza interwencja z 16.10 przyczyniła się do zmian w rozporządzeniu ws. zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych. Wskazaliśmy w niej na zasadność wprowadzenia możliwości dokonywania zgłoszeń i powiadomień drogą elektroniczną.  Nowa treść  rozporządzenia ws. zgłoszeń i powiadomień przewiduje możliwość składania dokumentacji elektronicznie - za pomocą EPUAP. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla branży [...]

4 listopada 2020|

Szkolenie online 17.11.20: Zgłoszenia i Powiadomienia wyrobów medycznych w świetle nadchodzących zmian, nowa baza EUDAMED

OIGWM POLMED we współpracy z Kancelarią FAIRFIELD, zaprasza na szkolenie online pt. Zgłoszenia i Powiadomienia wyrobów medycznych w świetle nadchodzących zmian, nowa baza EUDAMED (rejestracja od 1 grudnia) które odbędzie się 17 listopada br. w godz. 13:00-16:00. Forma spotkania: Webinarium, platforma Microsoft Teams Szkolenie poprowadzą: adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak, dr Jan Szulc Szczegółowy program wraz [...]

29 października 2020|

Izba POLMED wyraża gotowość do wsparcia NFZ w pracach nad wdrożeniem e-zlecenia na wyroby medyczne.

Izba POLMED wyraża gotowość do wsparcia NFZ w pracach nad wdrożeniem e-zlecenia na wyroby medyczne. Pamiętając jak owocna była ubiegłoroczna, ścisła współpraca Izby Polmed z Narodowym Funduszem Zdrowia (w ramach grupy roboczej w sprawie e-potwierdzenia), mamy nadzieję na włączenie naszych ekspertów do prac również nad tym rozwiązaniem. Wysłaliśmy pismo w tej sprawie do Pana Prezesa [...]

27 października 2020|

Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji Forum Pharma Planet 360

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji online: FORUM PHARMA PLANET 360: Adapt your business to unstable conditions. która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020r. Izba POLMED jest Partnerem tego wydarzenia i aktywnym uczestnikiem. Arkadiusz Grądkowski, Dyrektor Generalny Izby POLMED, weźmie udział w dyskusji panelowej: Inwestycje i poprawa jakości systemu ochrony zdrowia w Polsce, która odbędzie się [...]

27 października 2020|

Jakie narzędzia wspierają przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych?

Temu tematowi poświęcona będzie internetowa debata, organizowana w ramach projektu MedKompas jako wydarzenie towarzyszące XVI Forum Rynku Zdrowia. Podczas debaty prelegenci przedstawią przygotowane przez branżę narzędzia, które wspierają przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych. Są to kwestie istotne, szczególnie w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz planowanej krajowej implementacji [...]

19 października 2020|

Spotkanie z Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim

25 września mieliśmy okazję spotkać się z Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim i przekazać nasze stanowiska dotyczące: 1. Projektu ustawy o wyrobach medycznych. W tym zakresie poruszaliśmy m.in. tematy:  problemów i niejasności związanych z wprowadzaniem ostrzeżeń w reklamie wyrobów medycznych (w wielu wyrobach takie ostrzeżenie nie ma zastosowania), zmniejszenia kar administracyjnych (kary w projekcie są nieproporcjonalnie [...]

13 października 2020|

Jak zmiany w pliku JPK i oznaczeń GTU wpływają na rozliczenia VAT firm z branży wyrobów medycznych?

Szanowni Państwo, W związku z napływającymi licznymi zapytaniami, przedstawiamy informację Izby POLMED ws. wpływu niedawnych zmian w pliku JPK i oznaczeń GTU na rozliczenia podatku VAT firm z branży wyrobów medycznych. Zgodnie z nowymi zasadami, w ramach obowiązujących plików JPK konieczne jest wskazywanie pozycji GTU dla określonych transakcji. W ramach kategorii GTU 09 wskazano "dostawę [...]

9 października 2020|

Nowy Komunikat Prezesa URPL w sprawie zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych

Komunikat przypomina, że notyfikacje można składać do urzędu tylko poprzez wysłanie formularzy w sposób tradycyjny na adres urzędu lub dostarczając je osobiście. Przeczytaj cały komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

7 października 2020|