OIGWM POLMED we współpracy ze specjalistyczną kancelarią prawną DFL LEGAL  zaprasza do udziału w cyklu szkoleń pod egidą

„Akademia Prawna Izby Polmed i DFL Legal”

Celem szkoleń jest przekazanie najistotniejszych informacji z zakresu aktualnych kluczowych zmian prawnych, a także najważniejszej problematyki prawnej z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania branży wyrobów medycznych.
Ideą Akademii Prawnej jest przekazanie wiedzy w sposób praktyczny i przystępny z punktu widzenia biznesu. Z tego względu w zależności od zakresu danego szkolenia oferujemy wsparcie nie tylko ekspertów prawnych, ale udział urzędników, doradców podatkowych czy ekspertów z zakresu IT. Szkolenia zawierają również elementy warsztatowe i paneli dyskusyjnych.

W ramach Akademia Prawna Izby POLMED i DFL Legal odbędą się następujące szkolenia:

 

LP. Data Szkolenie Prowadzący
1 13.09.17 Reforma systemu ochrony danych osobowych – perspektywa branży medycznej r. pr. Marcin Flak, adw. Oskar Luty, mgr inż. Anna Słodczyk
2 19.09.17 Obrót wyrobami medycznymi: powiadomienia, zgłoszenia, import, dystrybucja, nadzór, praktyka URPL Elżbieta Maciejewska, adw. Oskar Luty
3 26.09.17 Sieć szpitali – praktyczne spojrzenie na reformę systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dr n. o zdr. Michał Chrobot, adw. Bartosz Świdrak, adw. Oskar Luty
4 4.10.17 Compliance w firmach medycznych – kodeks etyki MedTech Europe a praktyka biznesowa adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak
5 17.10.17 Działania promocyjne firm medycznych – reklama wyrobów medycznych adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak, apl. Adw. Karol Korszuń
6 8.11.17 Prawo ochrony konkurencji w branży wyrobów medycznych – główne dylematy w polskiej praktyce r. pr. Marcin Flak, adw. Oskar Luty
7 23.11.17 Sposób postępowania zarządu i pracowników firmy medycznej w przypadku kontaktu z organami ścigania adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak
8 6.12.17 Prawo i praktyka refundacyjna – jak przygotować się do refundacji wyrobów medycznych r. pr. Marcin Flak, adw. Oskar Luty, adw. Grzegorz Mączyński

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Harmonogram Akademii Prawnej, w którym znajdują się skrócone opisy szkoleń można pobrać pod tym linkiem

Formularze zgłoszeniowe na wszystkie szkolenia można pobrać pod tym linkiem.

Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach znajdują się w zakładce SZKOLENIA.