Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby Polmed i kancelarii FAIRFIELD”

„Sposób postępowania zarządu i pracowników firmy medycznej w przypadku kontaktu z organami ścigania z uwzględnieniem projektu ustawy o jawności życia publicznego oraz zagadnień związanych z przestępczością podatkową.”

Data: 23.11.2017  godz: 10:00 – 16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wykładowcy: adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak oraz r. pr. dor. pod. Katarzyna Maćkowska.

Ze względu na ożywioną dyskusję na temat wpływu projektu ustawy o jawności życia publicznego na działalność całego sektora ochrony zdrowia, uprzejmie informujemy, że temat ten – jako priorytetowy dla branży – zostanie ujęty w tym szkoleniu.

Na Państwa prośbę w programie szkolenia uwzględnione zostaną też zagadnienia związane z obserwowany w ostatnim czasie zaostrzeniem polityki państwa w zakresie walki z wyłudzeniami VAT-u i przestępczością podatkową.

Nowy program:

 1. Regulacje prawne – obowiązujące i projektowane
 2. Projekt ustawy o jawności życia publicznego a nowe wymagania prawne dla firm medycznych
 3. Projekt ustawy o jawności życia publicznego a współpraca z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia
 4. Sankcje za nieprzestrzeganie nowych wymagań
 5. Sposób dostosowania działalności firmy do nowych wymagań
 6. Obowiązujące przepisy prawne w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz inne ważne dla branży przepisy
 7. Uregulowania dotyczące przestępczości podatkowej – sankcje za oszustwa podatkowe, wyłudzenia podatkowe i nierzetelne fakturowanie
 8. Podstawowe przyczyny zainteresowania służb działaniami firmy medycznej:
 9. Przetargi
 10. Relacje finansowe z lekarzami
 11. Nieprawidłowości reklamowo-ofertowe
 12. Refundacja
 13. „Puste” faktury i karuzele podatkowe
 14. Podstawowe tło prawne – przepisy karne i podatkowe
 15. Interakcja z przedstawicielami organów państwa – jak należy się zachować?
 16. Schemat relacji – kontakt, korespondencja, scenariusze rozwoju postępowania
 17. Reguły postępowania – teoria a praktyka
 18. Metody przeciwdziałania ryzykom:
 19. Organizacja pracy spółki
 20. Zasady postępowania karnego – co może funkcjonariusz
 21. Praca na materiale procesowym – przykłady z życia, ćwiczenia
 22. Waga zarządzania schematami prawidłowej komunikacji – przykłady
 23. Identyfikacja „punktów krytycznych”
 24. Reguły firmowego compliance oraz przeciwdziałania korupcji
 25. Kluczowe materiały i dokumenty firmowe
 26. Należyta staranność jako forma ochrony przed wplątaniem w karuzelę podatkową – jak udowodnić należytą stranność
 27. Metody zarządzania bezpieczeństwem prawnym – procedury, audyt itp.
 28. Ocena skuteczności poszczególnych rozwiązań
 29. Typowe błędy i zaniechania nadzorcze – przykłady
 30. Dyskusja i pytania

Szczegółowy program szkolenia znajduje się  pod tym linkiem.

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu w ramach 'Akademii Prawnej” to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] do dnia Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane mailowo przez biuro Izby. W przypadku wysłania zgłoszenia i nieotrzymania potwierdzenia jego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 853 49 93.