Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby Polmed i DFL Legal”

„Compliance w firmach medycznych – kodeks etyki MedTech Europe a praktyka biznesowa”

Data: 4.10.17 godz: 10:00-16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wykładowcy: adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak

Będzie to okazja do przypomnienia najistotniejszych regulacji obowiązującego od niedawna Kodeksu MedTech i skonfrontowanie praktyki działań firm z normami Kodeksu. Zapisy Kodeksu budzą liczne wątpliwości – np. w zakresie możliwości przekazywania szpitalom darowizn, katalogu dopuszczalnych upominków czy sponsoringu bezpośredniego. Praktyka doradztwa prawnego Kancelarii DFL LEGAL dowodzi, że działania wielu firm wymagają optymalizacji z punktu widzenia compliance i zarządzania ryzykiem prawnym. Cel szkolenia: identyfikacja pól problemowych oraz rozstrzygnięcie istotnych wątpliwości praktycznych. Wykładowcy posiadają szerokie doświadczenie w zakresie prowadzeniu wewnętrznych audytów w firmach medycznych, a także przygotowywaniu odpowiednich procedur compliance i strategii działania.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się  pod tym linkiem 

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu w ramach 'Akademii Prawnej” to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] do dnia Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane mailowo przez biuro Izby. W przypadku wysłania zgłoszenia i nieotrzymania potwierdzenia jego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 853 49 93.