Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby Polmed i DFL Legal”

„Obrót wyrobami medycznymi: powiadomienia, zgłoszenia, import, dystrybucja, nadzór, praktyka URPL”

Data: 19.09.2017 godz: 10:00-16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wykładowcy: Elżbieta Maciejewska, adw. Oskar Luty

W praktyce działania firm medycznych występuje szereg wątpliwości związanych z obowiązkami regulacyjnymi. Szkolenie daje unikalną szansę na poznanie perspektywy URPLWMiPB oraz uczestnictwa w moderowanym przez adw. Oskara Lutego dialogu na temat najważniejszych spraw regulacyjnych. Szczegółowo omówione zostaną najistotniejsze w praktyce zagadnienia dotyczące nazewnictwa wyrobów medycznych, instrukcji, oznakowania w języku polskim, a także wymogów w zakresie zgłoszeń i powiadomień i innych postępowań prowadzonych przez Urząd Rejestracji. Zeszłoroczne szkolenie z udziałem Pani Elżbiety Maciejewskiej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony firm i zostało bardzo wysoko ocenione.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się  pod tym linkiem 

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu w ramach 'Akademii Prawnej” to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] do dnia Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane mailowo przez biuro Izby. W przypadku wysłania zgłoszenia i nieotrzymania potwierdzenia jego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 853 49 93.