Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby Polmed i DFL Legal”

„Prawo ochrony konkurencji w branży wyrobów medycznych – główne dylematy w polskiej praktyce”

Data: 8.11.17 godz: 10:00-16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wykładowcy: r.pr. Marcin Flak, adw. Oskar Luty

Naruszenie przepisów z zakresu ochrony konkurencji może wiązać się z nałożeniem przez UOKiK wielomilionowych kar. Praktyka pokazuje, że wiele z postępowań prowadzonych przez polskie i europejskie organy dotyczy firm z sektora medycznego. W ramach szkolenia omówione zostaną najistotniejsze praktycznie zagadnienia związane z prawem ochrony konkurencji, w formie warsztatowej (case study). Wykładowcy wskażą najważniejsze sfery działalności firm, będące przedmiotem zainteresowania UOKiK – niedozwolone ustalenia z dostawcami lub odbiorcami (porozumienia wertykalne), konkurentami (porozumienia horyzontalne – np. niedozwolona wymiana informacji, zmowy przetargowe), a także nadużycie pozycji dominującej. Przedstawiony zostanie również sposób działania UOKiK i szczególny proceduralne, w tym programy leniency i dobrowolne poddanie się karze.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się  pod tym linkiem

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu w ramach 'Akademii Prawnej” to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] do dnia Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane mailowo przez biuro Izby. W przypadku wysłania zgłoszenia i nieotrzymania potwierdzenia jego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 853 49 93.