Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby Polmed i DFL Legal”

„Prawo i praktyka refundacyjna – jak przygotować się do refundacji wyrobów medycznych”

Data: 6.12.2017r. godz: 10:00 – 16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wykładowcy: r.pr. Marcin Flak, adw. Oskar Luty, adw. Grzegorz Mączyński

Od ponad roku toczy się niezakończona cały czas dyskusja nad modelem finansowania wyrobów medycznych ze środków publicznych. Szkolenie ma za zadanie zapoznać uczestników z kluczowymi aspektami refundacji, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania wyrobów w trybie koszyka świadczeń. Omówione zostaną kluczowe z praktycznego punktu widzenia zagadnienia, takie jak przebieg postępowania o objęcie wyrobu refundacją (z uwzględnieniem „pułapek prawnych”), formalne ścieżki oraz metody argumentacyjne w kontekście zmian systemu koszykowego, przebieg negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wpływ rozstrzygnięć taryfikacyjnych na model finansowania przez NFZ itp. Zakresem szkolenia objęte będzie również omówienie aktualnych projektów legislacyjnych i przewidywalnej polityki refundacyjnej 

Szczegółowy program szkolenia znajduje się  pod tym linkiem  

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu w ramach 'Akademii Prawnej” to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] do dnia Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane mailowo przez biuro Izby. W przypadku wysłania zgłoszenia i nieotrzymania potwierdzenia jego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 853 49 93.