W ramach IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC), który odbył się w dniach 7-8 marca 2024 roku w Katowicach, Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED, miał okazję wystąpić jako prelegent na panelu poświęconym e-zdrowiu i innowacjom.

Panel ten, zatytułowany „Cyfrowe leki, trendy technologiczne, nowe obszary innowacji, pacjentocentryczność w dobie digitalizacji”, stanowił doskonałą okazję do przedstawienia i przybliżenia zgromadzonym gościom esencji branży wyrobów medycznych oraz wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój cyfrowych wyrobów medycznych.

Prezes Izby POLMED podkreślił szerokie spektrum wyrobów medycznych, od tradycyjnych urządzeń i narzędzi, po zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak aplikacje wspomagające diagnostykę i leczenie, które mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów. W szczególności zwrócił uwagę na konieczność dopracowania regulacji prawnych, aby cyfrowe wyroby medyczne były lepiej dostępne dla szerszego grona odbiorców, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju sektora e-zdrowia w Polsce.

Prezes wskazał również na istniejące bariery we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia, podkreślając potrzebę stworzenia systemowych możliwości ich przełamywania. W tym kontekście, podkreślił wagę Agencji Badań Medycznych (ABM), jako instytucji, która odgrywa kluczową rolę w ocenie i wdrażaniu nowych technologii, zarówno pod kątem ich efektywności, jak i zasadności implementacji do systemu ochrony zdrowia.

Jednym z istotnych punktów wystąpienia była również konieczność edukacji pracowników ochrony zdrowia w zakresie nowych technologii. Tylko poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji medycznych profesjonalistów możemy zapewnić, że pacjenci będą korzystać z najnowszych i najskuteczniejszych rozwiązań cyfrowych. Prezes Grądkowski zaakcentował również znaczenie tworzenia i promowania aplikacji dla pacjentów, które nie tylko ułatwią dostęp do informacji o stanie zdrowia, ale również umożliwią bardziej efektywną komunikację z systemem opieki zdrowotnej.

 

Nasz głos w Kongresie (HCC) był nie tylko okazją do podkreślenia roli i potencjału cyfrowych innowacji w medycynie, ale również stanowił apel o większą współpracę, regulacje i edukację, które są niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie dostępności i efektywności opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów.