12 marca 2024 r., w Akademii Leona Koźmińskiego, odbyła się konferencja „Epigenetyka – where science meets business”, zgromadzając ekspertów i liderów z różnych sektorów, by wspólnie zastanowić się nad wpływem epigenetyki na przyszłość medycyny i biznesu. Wydarzenie to stanowiło wyjątkową okazję do zgłębienia wiedzy o roli epigenetyki w rozwoju nowoczesnej diagnostyki medycznej oraz jej potencjale inwestycyjnym.

Konferencja rozpoczęła się od otwarcia przez dr. hab. n. med. Tomasza K. Wojdacza, CEO MethylDetect ApS, Łukasza Więcha, MBA, Lidera Studiów w Ochronie Zdrowia ALK, oraz dr. hab. n. med. Edytę Borkowską, Konsultant Krajowy w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, zapewniając solidne fundamenty do dalszych dyskusji.

 

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED, podczas panelu dyskusyjnego „Bariery rynku diagnostyki medycznej” podkreślił strategiczne znaczenie adaptacji branży wyrobów medycznych do szybko zmieniających się realiów regulacyjnych, również w obszarze diagnostyki epigenetycznej. „Stoimy przed wyzwaniem harmonizacji innowacyjnych rozwiązań z rygorystycznymi wymaganiami regulacyjnymi. To nie jest prosta droga, ale jesteśmy zobowiązani do wypracowania takich standardów, które umożliwią wykorzystanie pełnego potencjału diagnostyki epigenetycznej, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność tych rozwiązań dla pacjentów,” mówił A. Grądkowski.

 

 

Jego wypowiedź rzuciła światło na kluczowe kwestie, z jakimi boryka się branża, akcentując, że starania o wpływ na modyfikację niektórych zbyt restrykcyjnych wymogów są nieodłącznym elementem pracy nad dostosowaniem się do nowego krajobrazu regulacyjnego. Wskazał również na potrzebę bliskiej współpracy między branżą a organami regulacyjnymi, aby zapewnić, że innowacje mogą być bezpiecznie i skutecznie wdrażane, wspierając tym samym rozwój medycyny personalizowanej i poprawę opieki zdrowotnej.

Nikolay Kirov, w swojej prezentacji, przedstawił fascynujące spojrzenie na to, co epigenetyka może powiedzieć o długowieczności i zdrowiu, podkreślając jej znaczenie nie tylko w kontekście medycznym, ale i biznesowym. Panel dyskusyjny „Finansowanie na rynku diagnostyki medycznej”, prowadzony przez dr. Marcina Kraśniewskiego, LL.M., pozwolił z kolei zgłębić temat dostępności finansowania dla innowacji w dziedzinie epigenetyki.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem i sesją networkingową, która umożliwiła uczestnikom nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i naukowych. „Epigenetyka – where science meets business” była nie tylko platformą wymiany wiedzy, ale również inspiracją do dalszych badań i inwestycji w obszarze epigenetyki.

To wydarzenie podkreśliło, jak ważne jest połączenie nauki z biznesem w kontekście szybko rozwijających się dziedzin, takich jak epigenetyka, otwierając nowe możliwości dla medycyny, diagnostyki oraz rynku kapitałowego.