19-21 marca 2024 roku, odbyły się długo zapowiadane Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego w Poznaniu.  Podczas wydarzenia nie tylko można było spotkać się z Izbą POLMED i Kancelarią Fairfield na naszym wspólnym stoisku, ale także poznać aktualne wyzwania prawne, które dotyczą wyrobów medycznych w organizowanym przez nas panelu dyskusyjnym.

Mec. Oskar Luty nawiązując do realizacji zamówień na wyroby medyczne przekonywał: Nie bójmy się kryteriów jakościowych! Dodał także, że wprowadzone przez prawo unijne regulacje dotyczące wyrobów medycznych są zagrożeniem dla Europy w rozwoju innowacji w tej branży. Do tego jak w praktyce wygląda kwestia recertyfikacji wyrobów medycznych wynikająca z właśnie z Medical Devices Regulation #MDR, odniósł się dyrektor PCBC – Tomasz Koeber.

Profesor Małgorzata Łukowicz w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromne znaczenie odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego pacjentów, które stanowi jedną ze skuteczniejszych metod wspomagających rehabilitację. Podkreśliła, że najistotniejsze w procesie powrotu pacjenta do sprawności, jest wdrożenie wyrobu medycznego w odpowiednim momencie, prawidłowo dobranego i zweryfikowanego pod kątem użyteczności i wygody. Konsultant Krajowa zwróciła  uwagę na potrzebę regularnej aktualizacji wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zarówno pod kątem produktów, jak i limitów finansowania.

Prezes Sebastian Migdalski natomiast wspomniał o wdrożonym rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotyczącym reklamy wyrobów medycznych. Zasugerował pozytywny wpływ opracowań przygotowanych przez Izbę we współpracy z URPL WMiPB, które pomogły firmom z branży na odpowiednią interpretację przepisów i wdrożenie ich do prowadzonych kampanii reklamowych.

Z dokumentami możecie Państwo zapoznać się tutaj:

  • Branżowe wytyczne dotyczące prawnie dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro – pod tym linkiem
  • Dobre praktyki w zakresie reklamy wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro w Internecie – pod tym linkiem

W panelu udział wzięli:

  • Tomasz Koeber – Dyrektor Biura Certyfikacji Wyrobów Medycznych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji
  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz – Konsultant Krajowa w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
  • Sebastian Migdalski – Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  • Adw. Oskar Luty – Partner-Założyciel, Kancelaria Fairfield

Moderator:

  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby POLMED

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za ich cenny głos w dyskusji. Obecne podczas wystąpień ekspertów tłumy, przysłuchujące się prelekcjom i debacie to tylko dowód na to, jak bardzo ważnym zagadnieniem dla branży ochrony zdrowia są regulacje prawne dotyczące wyrobów medycznych.