W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie KLASTRA NTMED!

Spotkanie było okazją dla partnerów klastra NTMED do wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy, a przede wszystkim przedyskutowania nowych obszarów kooperacji przedstawicieli sektora tworzącego innowacje dla medycyny i farmacji. Różnorodność partnerów Klastra Nowych technologii Medycznych – NTMED daje możliwości wzajemnego wspierania swoich działań czy tworzenia nowych ambitnych projektów zarówno w obszarze naukowym jak i biznesowym.  Mamy ogromną nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zaprezentować efekty naszej współpracy ukierunkowanej na rozwój branży innowacyjnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Prezes Arkadiusz Grądkowski przedstawił działalność Izby POLMED przed pozostałymi członkami Klastra oraz opowiedział o rynku wyrobów medycznych, prezentując raport przygotowany we współpracy z Instytutem Innowo “Sektor wyrobów medycznych w Polsce. Wielkość, oddziaływanie, znaczenie”.

Branża wyrobów medycznych ma istotny wkład w polską gospodarkę i została oszacowana na 17,5 mld zł. Na tę liczbę składa się praca ponad 5 tysięcy wytwórców, importerów i dystrybutorów. Izba POLMED zrzesza z nich prawie 100 firm, a ich działalność stanowi aż 46,5 % całego rynku wyrobów medycznych.

CEZAMAT jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii”, której celem jest aktywne wsparcie rozwoju innowacyjności w sektorze wyrobów medycznych, ukierunkowanie badań na potrzeby przemysłu oraz zwiększenie dostępności do usług i infrastruktury badawczej, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie branży.

Klaster NTMED, pod skrzydłami Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej,  łączy już 24 podmioty z obszarów wyrobów medycznych, farmacji i biotechnologii. Współpraca tak silnych jednostek niesie za sobą niesamowite możliwości rozwijania innowacyjnych rozwiązań.