7 listopada 2022 roku w siedzibie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT przy Politechnice Warszawskiej, podpisaliśmy porozumienie o współpracy. To dla nas duże wyróżnienie i zaszczyt.

Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z Instytucją, która jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii”, działającą przy Politechnice Warszawskiej.

Podpisy uroczyście zostały złożone przez Mariusza Wielca, Dyrektora CEZAMAT oraz Arkadiusza Grądkowskiego, Prezesa Izby POLMED. Partnerzy połączą swoje siły przy inicjacji oraz realizacji wspólnych działań ukierunkowanych na innowacyjność sektora wyrobów medycznych.

Zapraszamy firmy członkowskie Izby POLMED do dołączenia do KLASTRA NTMed

W ramach podpisanego porozumienia, zapraszamy wszystkie firmy członkowskie zrzeszone w Izbie POLMED do dołączenia do Klastra NTMed, stworzonego przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Celem klastra jest aktywne wsparcie rozwoju innowacyjności w sektorze wyrobów medycznych i produktów leczniczych, ukierunkowanie badań na potrzeby przemysłu oraz zwiększenie dostępności do usług i infrastruktury badawczej, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie branży. Dzięki współpracy w ramach klastra firmy zyskają nowe możliwości prowadzenia prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz rozwoju produktów zwiększając swoją konkurencyjność. Wszystkie zainteresowane dołączeniem do NTMed firmy, zapraszamy do kontaktu pod adresem:  [email protected] 

KONFERENCJA “INNOWACJE DLA ZDROWIA”

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zaprasza firmy członkowskie zrzeszone w Izbie POLMED także do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się 23 listopada 2023 r. 

Tematyka konferencji dotyczy innowacyjności w obszarze wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Program konferencji zakłada:

  • Panel dyskusyjny dotyczący transferu technologii w obszarze medycyny i farmacji obejmujący przedstawicieli środowisk zaangażowanych we wdrażanie innowacji;
  • Przewidziana jest prezentacja projektów realizowanych przez grupy badawcze CEZAMAT i ekspozycja opracowanych rozwiązań;
  • Zainteresowani zostaną zaproszeni do zwiedzenia laboratoriów CEZAMAT;
  • Program obejmuje również networking uczestników wydarzenia oraz zainicjowanie działania Klastra Nowych Technologii Medycznych.

Celem wydarzenia jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla przedstawicieli nauki, biznesu oraz interesariuszy transferu technologii i rozwiązań dedykowanych terapii, diagnostyce i rehabilitacji.

Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej i ogólnopolskiej na ul. Poleczki 19 w Warszawie, a udział jest bezpłatny.

Agenda wydarzenia znajduje się POD TYM LINKIEM

Rejestracja odbywa się online POD TYM LINKIEM