Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pierwszą publikacją dotyczącą tego obszaru działalności medycznej oraz jego wpływu na gospodarkę. Za nadzór merytoryczny nad raportem odpowiada Instytut INNOWO. Raport powstał przy wsparciu Izby POLMED oraz pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

POBIERZ RAPORT

POBIERZ ANEKSY

POBIERZ RAPORT W JĘZYKU ANGIELSKIM