Informujemy, że w ubiegły piątek decyzją Zarządu Izba zakończyła współpracę z Panem Zdzisławem Sabiłło, dotychczasowym dyrektorem Biura Izby.

Doceniamy wkład pracy i zaangażowanie Pana Zdzisława Sabiłło w działania w ostatnim roku, jednak analizując i oceniając obecną sytuację zdecydowaliśmy o konieczności wprowadzenia zmian w sposobie zarządzania Izbą. Wyzwania jakie stoją przed nami i oczekiwania Członków Izby wymagają w naszej ocenie innego podejścia i redefinicji sposobu zarządzania.

Informujemy, że osobą odpowiedzialną za zarządzanie biurem, jest Pani Katarzyna Radziejewska, kierownik Biura Izby.

Natomiast zarządzanie pracami Izby zgodnie ze statutem pozostaje w gestii Prezesa Izby oraz Zarządu.