Serdecznie zapraszamy do udziału w targach medycznych SALMED, które odbędą w dniach 23-25 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedstawicieli branży medycznej zainteresowanych nowymi trendami w tym obszarze.

Wśród wielu atrakcji organizatorzy przewidują również szereg paneli merytorycznych. Jednym z nich będzie debata dotycząca zmian w prawie zamówień publicznych na wyroby medyczne, która odbędzie 23 marca w godzinach 11.00 – 13.00 i w której udział wezmą przedstawiciele Izby POLMED.

Ostatnie lata były wyjątkowe. Czynniki globalne (COVID), zmiany prawne na poziomie UE (MDR/IVDR) i krajowym (nowa ustawa o wyrobach, nowe PZP) to tylko niektóre okoliczności, które wpłynęły na przemiany na rynku zamówień publicznych na wyroby medyczne. Wiele wskazuje na to, że najbliższa przyszłość również będzie obfitowała w wyzwania, pułapki i szanse. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na kilka z problemów, które są w ostatnich tygodniach gorąco dyskutowane na forum Izby POLMED, a które dotyczą bezpośrednio przetargów w branży wyrobowej, w szczególności w kontekście ewolucji praktyki stosowania nowego PZP oraz sytuacji na Ukrainie – mówi Tomasz Hajdyła, przedstawiciel Izby POLMED, jeden z prelegentów panelu.

Poza Tomaszem Hajdyłą w dyskusji ze strony Izby weźmie również udział p. Magdalena Żak, przewodnicząca Komisji ds. zamówień publicznych oraz przedstawiciele szpitali i Urzędu Zamówień Publicznych.