Jedną z propozycji legislacyjnych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa . Według Urzędu, przepis będzie oznaczał skuteczniejszą ochronę konsumentów,  a przede wszystkim seniorów. Problem w tym, że całkowite zakazy, bez zaprojektowania szczegółowych przepisów i obejmujące tak szeroką grupę podmiotów nic w tym zakresie nie zmienią. Większość firm, oferujących produkty dla osób starszych, sprzedaje asortyment, który nie należy do kategorii wyrobów medycznych. Prawo, które ma ochronić seniora, w konsekwencji może mu zaszkodzić.

Propozycje zmian prawnych chroniących seniorów zostały już wpisane do harmonogramu prac legislacyjnych rządu. Wśród nich znalazły się cztery regulacje legislacyjne, w tym m.in. zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli poza sklepem lub firmą, ale przy fizycznej obecności stron. Chodzi mianowicie o pokazy handlowe, organizowane np. w hotelach, sanatoriach czy w czasie wycieczek, podczas których oferowane są np.: maty rehabilitacyjne czy urządzenia do magnetoterapii, często wątpliwej jakości i po zawyżonych cenach. Ale pod tą kategorię kwalifikują się również wszelkiego rodzaju pokazy domowe organizowane dla klientów w czasie których oferowane są urządzenia kuchenne czy kosmetyki. Prezes UOKiK zapowiedział, że projekt systemowo wyeliminuje z rynku dużą część nieprawidłowości i ochroni konsumentów, szczególnie seniorów, przed nieuczciwymi praktykami.

– Wspieramy działania edukacyjne na rzecz praw konsumentów, m.in. do pełnej i rzetelnej informacji. Aprobujemy wszelkie akcje przestrzegające przed nieczystymi praktykami. Popieramy wreszcie walkę z nieuczciwymi pokazami handlowymi. Problem w tym, że całkowite zakazy, bez zaprojektowania szczegółowych przepisów i obejmujące tak szeroką grupę podmiotów nic w tym zakresie nie zmienią. Po prostu większość firm, o których mowa, sprzedaje produkty, które nie są wyrobami medycznymi – mówi Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Społeczeństwo polskie starzeje się. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń. Polska od wielu lat plasuje się w pierwszej trzydziestce krajów demograficznie starych na świecie, a to znaczy, że zapotrzebowanie na wyroby medyczne i technologie nielekowe będzie coraz większe. Zdaniem Izby POLMED, całkowity zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa może mieć negatywne skutki właśnie w tej grupie pacjentów. A to dlatego, że specyfika wyrobów medycznych jest taka, że sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa (np. u seniora lub osoby niepełnosprawnej) jest czasem po prostu niezbędna.