Dokument jest zbiorem praktycznych porad dotyczących reklamy wyrobów medycznych w Internecie w świetle nowych przepisów. Publikacja jest efektem pracy sekcji działającej w ramach Izby POLMED.

To drugie opracowanie po „Branżowych wytycznych prawnie dopuszczalnych form reklamy wyrobów medycznych…„, których podstawą są nowe przepisy prawne.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: